Online slovník a překladač

Výsledek překladu a man's home is his castle

Počet nalezených překladů: >100 (0.00121 s)

a man's home is his castle

pánův dům je jeho hrad

home

vlastní dům
domácí adj:
dům
doma
rodný adj:
domov
domů
domovina
rodina n:
domácnost n:

castle

rošovat v:
rošáda n:
tvrz
hradní
hrad n:
věž
zámek

his

svého
svém n:
svému
jeho

drive home

uplatňovat v: [přen.]
zdůraznit v: [přen.]
prosazovat v: [přen.]
zavézt domů

that is

to jest
totiž
to je

home town

domovské město
rodiště
rodné město

home market

domácí trh
vnitřní trh

go home

vrátit se
jít domů

give the devil his due

být spravedlivý/rovný i k nepříteli v:
dát každému, co jeho jest v:

come home

přijít domů
vrátit se

broken home

rozvrácená rodina
narušená rodina

vacation home

víkendový dům n:

upon his arrival

při jeho příchodu

took off his shoes

zul se

take-home pay

čistá mzda n:

stay-at-home

domácký člověk

rest home

zotavovna n:

ram home

udělat jasno

on his own

sám adj:

of his own

sám adj:

nursing home

pečovatelský dům

motor home

obytný vůz

mobile home

obytný dům

man-to-man

z očí do očí

is not

není

is missing

chybí

is happening

děje se

is burning

hoří

is allowed

smí

is afraid

bojí se

is able

může

is

je

home-made

domácí

home-grown

pěstovaný doma n:

home-brew

domácí pivo

home-baked

doma pečený

home video

domácí video

home trade

domácí obchod [eko.]

home run

oběh domů [sport.]

home rule

autonomie

home row

výchozí poloha

home plate

domácí meta n:

home office

domácí kancelář

home country

vlast

home computer

domácí počítač

home base

domácí základna n:

his eyes are bigger than his belly

oči by jedly ale žaludek nemůže [fráz.]

head home

jít domů

he is

on je

get his prints

sejmi jeho otisky

funeral home

pohřební síň

down home

u nás doma [fráz.] [amer.]

detention home

nápravné zařízení

caught with his pants down

chycen při činu

castle in the air

vzdušný zámek [přen.]

call his bluff

říci na rovinu

butter wouldn't melt in his mouth

dobrý řečník

born with a silver spoon in his mouth

urozený adj:

be out on his (her) own

nebýt ve své kůži v:

bark is worse than his bite

štěká ale nekouše [id.]

ate his fill

najedl se v:

at the top of his voice

hlasitě křičí

at home

doma

all his marbles

rozumně

a shadow of his former self

být mnohem hubenější

a little castle

hrádek

a fool and his money are soon parted

hýřil brzy nemá nic

Prague castle area

Hradčany

HMS (His Majesty Ship)

loď jeho veličenstva [zkr.] [voj.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena