Online slovník a překladač

Výsledek překladu a man of the cloth

Počet nalezených překladů: >100 (0.00349 s)

a man of the cloth

farář

out-of-the-way

odlehlý adj:
zastrčený adj:
zapadlý adj:
neobvyklý adj:
zvláštní adj:
bizarní adj:

Man and the Biosphere Programme

člověk a biosféra MAB [eko.]
MAB člověk a biosféra [eko.]
Man and the Biosphere Programme MAB [eko.]
MAB Man and the Biosphere Programme [eko.]

with the view of

s úmyslem
za účelem

the common man

obyčejný člověk
průměrný občan

state-of-the-art

úroveň vědy
nejmodernější adj:

state of the art

na úrovni doby
nejmodernější adj:

run-of-the-mill

průměrný adj:
řadový adj:

middle-of-the-road

obyčejný adj:
středový adj:

get the better of

vyzrát na
přelstít

for the sake of

pro
kvůli

define the boundaries of

vymezuje
vymezovat

cream of the crop

smetánka n:
jen ti nejlepší

claim the honour of being the first

činit si nárok na prvenství
nárokovat si prvenství

beauty is in the eye of the beholder

krása je v oku pozorovatele
každému se líbí něco jiného

Friends of the Earth

Friends of the Earth FOE [eko.]
FOE Friends of the Earth [eko.]

with the help of

pomocí adv:

with the aid of

pomocí

will of the deceased

poslední vůle

to the value of

hodnotě

to the extent of

v rozsahu (něčeho)

the whole of

celý

the like of which

jaký

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

survival of the fittest

právo silnějšího

stabilization of the economy

stabilizace ekonomiky [eko.]

ship-of-the-line

řadová loď n: [voj.] [lod.]

salt of the earth

sůl země n: [náb.]

run of the mill

nic zvláštního

piece of the action

podíl

phase of the moon

fáze měsíce

out of the question

vyloučeno!

out of the box

v pořádku n:

out of the blue

z čista jasna adv: [idiom]

one of the boys

jeden z chlapců

of the year

roku

of the three

tří

of the state

státu

of the process

procesu

of the house

domu

of the day

dne

object of the verb

podmět slovesa n:

middle-of-the-roader

člověk středu

middle of the roader

člověk středu

man-of-war

válečná loď

man-of-the-world

světák

man of letters

učenec n:

man in the street

prostý člověk

lily of the valley

konvalinka n:

in the view of

se zřetelem k [fráz.]

in the reign of

za (gen)

in the name of

jménem

in the middle of

uprostřed něčeho

in the face of

navzdory

in the event of

v případě [fráz.]

in the course of

během něčeho

get the hang of

pochopit v:

general of the army

generál armády

demonstrate the truth of

dávat za pravdu

cut from the same cloth

velmi podobný

by the end of the week

do konce týdne

by the end of

do konce (čeho)

ball of the thumb

bříško

back of the neck

týl

at the speed of

rychlostí

at the house of

u

at the hands of

v potyčce

at the end of

koncem

ark of the covenant

archa úmluvy

ahead of the game

dokončit práci

ahead of the curve

mít lepší výkon

a slip of the tongue

vyslovená chyba n:

a sample of the cloth

vzorek látky

a piece of the action

podíl na zisku

a man of worth

zasloužilý člověk

a man of few words

málomluvný člověk

a man of feeling

citový člověk

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

Isle of Man

Ostrov Man n: [jmén.] [zem.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena