Online slovník a překladač

Výsledek překladu a marked man

Počet nalezených překladů: >100 (0.00221 s)

a marked man

známý zločinec n:

man

muž
mužský n:
osoba n:
pán
člověk
manžel n:
dělník n:
obsadit v:
zaměstnanec n:
obsluhovat v:

straw man

štróman
nastrčený člověk
figurka
panák ze slámy
strašák

young man's

mladíkova adj:
mladíkův adj:
mladíkovo adj:

yes-man

podlézavec n: [hovor.]
nohsled n: [hovor.]
přitakávač n: [hovor.]

young man

mladík
jinoch n:

white man

poctivý člověk n:
běloch n:

the common man

průměrný občan
obyčejný člověk

one-man

samostatný adj:
individuální adj:

old man

kmet n:
stařec n:

no man's land

neutrální pásmo
území nikoho

marked

označený adj:
označen

man-eating

kanibalství
kanibalský

man!

člověče
člověče! n:

man Friday

Pátek
pravá ruka např. zaměstnanec

g-man

federál n: [amer.]
agent FBI n: [amer.]

best man

svědek n:
družba n:

Moravian man

Moravan
Moravák

yes man

poskok n:

wise man

mudrc n:

stunt man

kaskadér n:

service man

opravář

public relations man

mluvčí

point man

předák hlídky n:

plainclothes man

tajný policista

no-man's-land

neutrálně-územní

naughty man

lotr n:

muffin man

pouliční prodavač pečiva n:

medicine-man

šaman n:

medicine man

šaman n:

married man

ženatý muž n:

man´s

mužský

man-year

na muže a rok

man-to-man

z očí do očí

man-sized

vhodný pro muže

man-size

vhodný pro muže

man-of-war

válečná loď

man-made

umělý adj:

man-hour

člověko hodina

man-eater

kanibal

man-day

pracovní den

man-at-arms

voják ve zbroji

man of letters

učenec n:

man hours

spotřeba pracovního času

maintenance man

údržbář n:

layout man

grafik n:

lay-out man

grafik n:

lady's man

kdo je na ženské

hit man

najatý vrah

hatchet man

sekerník

good man

alkoholik

garbage man

popelář

front man

kapelník n:

drowned man

utopenec n:

customs man

celník n:

confidence man

podvodník n:

con man

podvodník n:

cave man

jeskynní člověk

bottle man

sběratel lahví v popelnicích

blind man's holiday

černá hodinka

blind man's buff

hra na slepou babu

a man of worth

zasloužilý člověk

a man of feeling

citový člověk

Welsh man

Walesan n:

Polish man

Polák n: [male]

Neanderthal man

neandrtálec

Jewish man

žid

Java man

Člověk Javanský, opočlověk vzpřímený (Pithecanthropus erectus) n:

Isle of Man

Ostrov Man n: [jmén.] [zem.]

American man

Američan

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena