Online slovník a překladač

Výsledek překladu a month of Sundays

Počet nalezených překladů: >100 (0.00232 s)

a month of Sundays

mnoho dní adj:

of

od n:
na n:
ze
z
vyjádření druhého pádu

sort of

tak nějak
více méně
jaksi
trochu

out of

ze conj:
mimo adv:
z conj:
vedoucí z

unheart-of

bezpříkladný adj:
neznámý adj:
neslýchaný adj:

think of

pomyslet na (acc)
pomyslit si
pomyslet si

of course

ovšem
samozřejmě
pochopitelně

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

come of

upadnout
konat
dopadnout

because of

kvůli (dat)
následkem
vzhledem k

unthought-of

nevzpomenutý adj:
netušený adj:

unheard-of

neznámý adj:
neslýchaný adj:

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vašeho
vaší

lots of

hodně
hodně,spousta

kind of

trochu
druh n:

hear of

slyšet o
doslechnout se o

diminutive of

dívka
dívenka

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

what of

co s

warn of

varovat před v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

undreamt-of

netušený adj:

undreamed-of

netušený adj:

tired of

unavený adj:

talk of

hovořit o

some of

několik

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of our

naší

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

month

měsíc n:

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

lunar month

lunární měsíc

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

full of

plno

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

each month

každý měsíc adv: n:

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

calendar month

kalendářní měsíc

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

a question of

důležitý faktor

a lot of

hodně

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena