Online slovník a překladač

Výsledek překladu a number of

Počet nalezených překladů: >100 (0.00298 s)

a number of

řada

number

číslice n:
očíslovat v:
číslo
počet n:
spočítat v:
číslovat v:
množství n:
číslovka n:

of

vyjádření druhého pádu
z
ze
od n:
na n:

out of

vedoucí z
z conj:
ze conj:
mimo adv:

serial number

výrobní číslo
pořadové číslo
sériové číslo

index number

index n:
indexové číslo
poměrové číslo

ordinal number

řadová číslovka n:
pořadové číslo

number one

jednička
číslo jedna

noise and number index

noise and number index NNI [eko.]
NNI noise and number index [eko.]

dispose of

vyřídit v:
naložit s

whole number

celé číslo n:

volume number

číslo svazku

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

unheart-of

neslýchaný adj:

telephone number

telefonní číslo

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

real number

číslo s desetinnou čárkou n: [poč.]

rational number

racionální číslo n: [mat.]

prime number

prvočíslo [mat.]

phone number

telefonní číslo

page number

číslo stránky

outside of

vnější část

opposite number

kolega n:

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of a number of

počtu

of God

Boha

odd number

lichý

octane number

oktanové číslo

number-crunching

čísla chroustající

number two

dvojka

number twenty

dvacítka

number twelve

dvanáctka

number three

trojka

number thirty

třicítka

number ten

desítka

number six

šestka

number sign

mřížka n: [it.]

number seven

sedmička

number of

řada

number nine

devítka

number hundred

stovka

number four

čtyřka

number forty

čtyřicítka

number five

pětka

number fifty

padesátka

number eleven

jedenáctka

number eight

osmička

number cruncher

superpočítač

natural number

přirozené číslo

mixed number

smíšené číslo

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

mass number

nukleonové číslo

magic number

magické číslo n: [fráz.]

irrational number

iracionální číslo [mat.]

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

equivalent number of inhabitants

ekvivalentní počet obyvatel [eko.]

dream of

snít o něčem

dispersion number

disperzní číslo (hydrosystém) [eko.]

courtesy of

... jsou od

composite number

složené číslo

complex number

komplexní číslo

cardinal number

kardinální číslo

back-number

zastaralý adj:

avail of

využívat

atomic number

atomové číslo

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

algebraic number

algebraické číslo

a hot number

žhavé téma n:

Number One

první důstojník [nám.]

Mach number

Machovo číslo

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena