Online slovník a překladač

Výsledek překladu a pack of lies

Počet nalezených překladů: >100 (0.00289 s)

a pack of lies

hromada lží

pack

balit v:
ranec n:
balík n:
svazek n:
vak n:
stádo n:
dav n:
banda n:
balíček n:
sbalit v:

of

na n:
ze
od n:
z
vyjádření druhého pádu

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:
ze conj:

come of

upadnout
konat
dopadnout

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

six-pack

vypracované břišní svaly n: [žert.]
balení šesti kusů

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

of my

mého
mojí

of course

pochopitelně
samozřejmě

lies

lže
leží

jam-pack

přecpat v:
přecpat v:

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

semi-lies

polopravdy

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

pack-ice

pole ledových ker n:

pack up

sbalit v:

pack on

nabalit v:

pack of cards

balíček karet

pack ice

pole ledových ker

pack animal

soumar

pack a punch

udělit ránu v:

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

ice pack

balík ledu n:

fanny pack

ledvinka n:

face pack

pleťová maska n:

external frame pack

krosna

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

back pack

batoh n:

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

approve of

uznávat koho [id.]

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena