Online slovník a překladač

Výsledek překladu a party to crime

Počet nalezených překladů: >100 (0.00133 s)

a party to crime

pomoc při zločinu

party

mejdan n:
politická strana n: [polit.]
strana, účastník, spoluúčastník n: [eko.]
malá slavnost n:
bavit se
pařit
večírek n:

to


ku (dat)
do
ke (dat)
k (dat)
aby

due to

kvůli něčemu
způsobený adj:
zásluhou
v důsledku
kvůli

third party

třetí strana [eko.]
třetí osoba n:
třetí (nezaujatá) strana [eko.]
někdo třetí

crime

zločinnost n:
hřích n:
trestný čin
zločin

take to

navyknout si
oblíbit si
přilnout k

drink to

připít
připije
připil

working party

pracovní skupina
pracovní tým

to take measures to do st

přijmout opatření
podniknout kroky k čemu

to a fault

příliš
až příliš

throw a party

pořádat hostinu
pořádat večírek

talking-to

domluva n:
vyhubování n:

talking to

domluva n:
vyhubování n:

subscribe to

předplatit si
odbírat v:

party line

skupinová přípojka [tech.]
společná přípojka [tech.]

non-party

nestranický adj:
bezpartijní adj:

hen party

dámská společnost n:
babský večírek

explain to

vysvětlit
vyložit někomu

deliver to

doručit v:
doručovat v:

consent to

souhlas s
přisvědčit v:

compared to

oproti
v porovnání s

a necktie party

lynčování n:
oběšení n:

war crime

válečný zločin n:

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

to be subject to st

podléhat čemu

to all

všem

to a friend

příteli

third-party

někdo třetí

thanks to

díky (dat)

tend to

směřovat k v:

tailor to

uzpůsobit v: [frsl.]

succumb to

propadat

stag party

loučení se svobodou n:

search party

pátrací četa n:

roped party

lanové družstvo n:

prior to

dříve než

party-goer

návštěvník večírků n:

party spirit

stranictví [polit.]

partners in crime

spolupachatelé

organized crime

organizovaný zločin

order party

objednatel

next to

vedle

jack and jill (off) party

party, na které se veřejně masturbuje n: [slang.]

interested party

zainteresovaná strana [eko.]

here's to

na zdraví!

heave to

zastavit loď n:

garden-party

zahradní slavnost n:

garden party

zahradní slavnost n:

farewell party

večírek na rozloučenou

drive to

dohnat v:

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

crash a party

přijít na večírek bez pozvání n:

conve to

dopravovat v:

connect to

napojit v:

conform to

podřídit v:

compare to

přirovnat k v:

cocktail party

koktejlový večírek

add to

připojit v:

Labour Party

Dělnická strana [polit.] [brit.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena