Online slovník a překladač

Výsledek překladu a picture is worth a thousand words

Počet nalezených překladů: >100 (0.00213 s)

a picture is worth a thousand words

obrázek sdělí více než text

picture

představovat si v:
zobrazení n:
malba n:
zobrazit v:
vyobrazit v:
fotografie n:
snímek n:
obraz n:

worth

hodnota n:
cena n:
cenný adj:

that is

to je
to jest
totiž

is that not so?

že ne (after neg.)
že jo?
že ano?

word-picture

barvité líčení n:
květnatý popis n:

that is to say

totiž
to je co říct

picture-writing

obrázkové písmo n:
hieroglyfy n:

picture writing

obrázkové písmo
hieroglyfy

picture tube

televizní obrazovka [tech.]
obrazovka [tech.]

it is possible

lze
dá se

it is necessary

třeba
je třeba

it is impossible

to je nemožné
nelze

blood is up

připravený se bít
naštvaný adj:

a way with words

povídavost n:
schopnost povídat

x-ray picture

rentgenový snímek n: [med.] 8 8

words

slova n: pl.

whether ... is not

není-li

when all is said

až bude vše řečeno

thousand-crown note

tisícovka

thousand millionth

miliardtý

thousand million

miliarda

thousand

tisíc

there is not

není

there is no

neexistuje

there is left

zbývá

plea is not available

námitka se nepřipouští

play on words

slovní hříčka n:

picture-postcard

pohlednice n:

picture-phone

videotelefon n:

picture window

pevné okno

picture postcard

pohlednice

picture plane

obrazová rovina

picture gallery

obrazárna

picture element

pixl [it.]

picture book

obrázková kniha

paint a picture

namalovat obrázek

one thousand

jeden tisíc n:

net worth

čistá hodnota [eko.]

moving picture

film n:

motion picture

film

is not

není

is missing

chybí

is happening

děje se

is going on

děje se

is burning

hoří

is allowed

smí

is afraid

bojí se

is able

může

is

je

in words

slovy

if ... is not

není-li

he is going well

má se dobře

he is

on je

five thousand bucks

pět táců [hovor.] [amer.]

comparable worth

porovnatelná hodnota [fin.]

brain is fried

unavený mozek

be a picture of health

být zdravý jako ryba [fráz.]

bat a thousand

vždy zvítězit

at a loss for words

být beze slov [id.]

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

actions speak louder than words

skutky jsou víc než slova

a thousand

tisíc n:

a scandal is brewing

mluví se o skandálu

a play on words

dvojsmyslná věta n:

a picture

obrázek n:

a man's home is his castle

pánův dům je jeho hrad

a man of worth

zasloužilý člověk

a man of few words

málomluvný člověk

a hundred thousand

sto tisíc

What time is it?

Kolik je hodin?

What is your name?

Jak se jmenuješ? [fráz.]

What is it?

Co to je? [fráz.]

Thousand Oaks

město - Spojené státy americké n: [jmén.]

How much is it?

Kolik to stojí?

He is leaving

Odchází [fráz.]

Fort Worth

město - Spojené státy americké n: [jmén.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena