Online slovník a překladač

Výsledek překladu a piece of my mind

Počet nalezených překladů: >100 (0.0031 s)

a piece of my mind

mnou udělená kritika n:

mind

mínění
názor n:
dávat pozor v:
vadit v:
mysl n:
dbát
mysl n:
pečovat v:
myšlení
intelekt
duše
rozum n:

my

můj
(fem)

moje
mou (f acc/ins)
moji (f acc/ma nom pl)
(ma nom pl)

upon my life

namouduši
jako že žiji
čestné slovo

state of mind

stav mysli
duševní stav
rozpoložení n:

say my piece

říci si svoje [idiom]
sehrát svou roli [idiom]

piece of homework

domácí úloha
domácí úkol

piece

kus n:
kousek n:

of my

mého
mojí

mind reader

telepat n:
čtenář myšlenek

frame of mind

nálada n:
morální stav

blow your mind

šokovat tě
okouzlit tě

bear in mind

mít na paměti
pamatovat si

be my undoing

být mou Achilovou patou
být zdroj problémů

a piece of the action

podíl na zisku
podíl na kořisti

whole piece

celek n:

upon my word

na mou čest

two-piece

dvoudílný adj:

three-piece

třídílný adj:

shaped piece

tvarovka n:

set piece

volné kopy [sport.]

rack my brain

lámat si hlavu [idiom]

put one in mind of

připomínat v:

presence of mind

duchapřítomnost n:

piece of the action

podíl

piece of string

špagát

piece of news

zpráva

piece of luggage

zavazadlo

piece of knowledge

poznatek

piece of information

údaj

piece of flattery

lichotka

piece of baggage

zavazadlo

piece goods

kusové zboží

peace of mind

duševní klid

one-piece

jednodílný adj:

on my own

vlastní

on my deathbed

na vlastní smrtelné posteli

on my back

na mých zádech

never mind

to nevadí

my old girl

stará adj:

my goodness

bože

mind-set

duševní postoj

mind-reader

telepat n:

mind-read

čtení mysli

mind-numbingly

nudně adv:

mind-boggling

intelektuálně zdrcující adj:

mind-blowing

ohromující adj:

mind-bending

halucinogenní adj:

mind's eye

představivost n:

mind you

pochopte

mind games

hry mysli

knee piece

koleno n: [tech.]

kiss my ass

polib mi prdel [fráz.]

in mind

na mysli

give someone a piece of mind

říct někomu něco (negativního) od srdce [fráz.]

from my point of view

podle mě

from my opinion

podle mě

forged piece

výkovek

collect my thoughts

uspořádat myšlenky

bust my butt

tvrdě pracuji

boggle your mind

zmást tvou mysl

blow my cover

prozradit maskování n:

bless my soul

pro pána krále! [id.]

beggar-my-neighbour

druh karetní hry

be my guest

posluž(te) si [fráz.]

all of a piece

v jednom kuseJK

a piece of piss

lehký úkol

a piece of news

novinářská zpráva

a piece of cake

lehký úkol

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena