Online slovník a překladač

Výsledek překladu a piece of news

Počet nalezených překladů: >100 (0.00222 s)

a piece of news

novinářská zpráva

news

novinka n:
zprávy n:
zpráva n:
novina n:
zpravodajství n:
novinky n:

of

vyjádření druhého pádu
z
ze
na n:
od n:

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

out of

ze conj:
z conj:
mimo adv:
vedoucí z

come of

upadnout
konat
dopadnout

say my piece

říci si svoje [idiom]
sehrát svou roli [idiom]

piece of homework

domácí úloha
domácí úkol

piece

kousek n:
kus n:

of your

vašeho
vaší

of such

takových
takové adj:

news conference

tisková konference
brífink

bad news

špatné zprávy
nepohodlná osoba n:

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

a piece of the action

podíl na zisku
podíl na kořisti

whole piece

celek n:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

two-piece

dvoudílný adj:

three-piece

třídílný adj:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

shaped piece

tvarovka n:

set piece

volné kopy [sport.]

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

piece of the action

podíl

piece of string

špagát

piece of news

zpráva

piece of luggage

zavazadlo

piece of knowledge

poznatek

piece of information

údaj

piece of flattery

lichotka

piece of baggage

zavazadlo

piece goods

kusové zboží

outside of

vnější část

one-piece

jednodílný adj:

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

no news is good news

žádné zprávy, dobré zprávy

news-stand

novinový stánek

news release

tisková zpráva n:

news reader

moderátor n:

news presenter

moderátor n:

news bulletin

informační bulletin

news anchor

moderátor n:

news agency

zpravodajská agentura

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

knee piece

koleno n: [tech.]

give someone a piece of mind

říct někomu něco (negativního) od srdce [fráz.]

forged piece

výkovek

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

breaking news

aktuality [id.]

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

all of a piece

v jednom kuseJK

a piece of piss

lehký úkol

a piece of my mind

mnou udělená kritika n:

a piece of cake

lehký úkol

Newport News

město - Spojené státy americké n: [jmén.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena