Online slovník a překladač

Výsledek překladu a piece of piss

Počet nalezených překladů: >100 (0.00289 s)

a piece of piss

lehký úkol

piss

čůrat v:
moč n:
nasrat v: [vulg.] [slang.]
vulgárně močit v: [vulg.] [slang.]
vulgárně moč n: [vulg.] [slang.]
vulgárně pomočit v: [vulg.] [slang.]
chcanky n: [vulg.] [slang.]
močit v:
chcát v:

of

na n:
vyjádření druhého pádu
z
ze
od n:

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:
ze conj:

come of

dopadnout
upadnout
konat

say my piece

sehrát svou roli [idiom]
říci si svoje [idiom]

piss off

srát (=zlobit) v: [slang.]
vypadni [slang.]

piss ant

hnidopich [vulg.] [slang.]
šťoural [vulg.] [slang.]

piece of homework

domácí úloha
domácí úkol

piece

kus n:
kousek n:

of shares

akciový adj:
akcií

of course

pochopitelně
samozřejmě

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

a piece of the action

podíl na zisku
podíl na kořisti

whole piece

celek n:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

two-piece

dvoudílný adj:

three-piece

třídílný adj:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

shaped piece

tvarovka n:

set piece

volné kopy [sport.]

rid of

zbavit se v:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

piss-head

opilec n:

piece of the action

podíl

piece of string

špagát

piece of news

zpráva

piece of luggage

zavazadlo

piece of knowledge

poznatek

piece of information

údaj

piece of flattery

lichotka

piece of baggage

zavazadlo

piece goods

kusové zboží

outside of

vnější část

one-piece

jednodílný adj:

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

knee piece

koleno n: [tech.]

give someone a piece of mind

říct někomu něco (negativního) od srdce [fráz.]

forged piece

výkovek

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

diminutive of

dívenka

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

because of

následkem

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

all of a piece

v jednom kuseJK

a piece of news

novinářská zpráva

a piece of my mind

mnou udělená kritika n:

a piece of cake

lehký úkol

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena