Online slovník a překladač

Výsledek překladu a pig in a poke

Počet nalezených překladů: >100 (0.00259 s)

a pig in a poke

riziko n:
zajíc v pytli

pig

čuně n:
chlemtat v:
vepř n:
svině n:
prase n:
žrout n:
polda n: [vulg.] [slang.]

poke

šťourat se v:
vrazit v:
šťourat v:
hrabat v:
hrabat se v:
strkat v:

in-road

zásah
zasahování
nájezd
vpád

in brief

stručné adj:
ve stručnosti
stručně
krátce

in

v (loc)
uvnitř
dovnitř n:
ve (loc)

pig-out

žravosť n: [slang.]
hltavost n: [slang.]
cpát se v: [slang.]

pig-headed

tvrdohlavý adj:
svéhlavý adj:
paličatý adj:

let in

pustit dovnitř
vpustit v:
nechat vejít

lead-in

svod n:
úvodní poznámka
uvedení n:

in-house

podomácku
domácí
vnitropodnikový

guinea pig

evakuovaný člověk n: [hovor.]
morče
pokusný králík n: [přen.]

keep in

udržovat v:
uchovávat

interest in

podíl v n:
zájem o

in-group

zájmová skupina
zasvěcenci

in writing

písemnou cestou
písemně

in use

v užívání
používaný

in detail

detailně
podrobně

in addition

dodatečně
navíc

sucking-pig

sele

sucking pig

sele

poke at

píchat v:

pig-sticker

osoba lovící divočáka kopím n:

pig iron

surové železo n:

lie in

tkvět v:

lead in

vyústit v:

lay in

zásobit se

kick in

rozkopnout v:

jump in

naskočit v:

jam in

vecpat v:

involved in

spojený s

inhere in

nacházet se v

in-tray

box na nevyřízené dokumenty

in-store

skladový adj:

in-service

během práce

in-process

rozpracovaný adj:

in-patient

hospitalizovaný pacient

in-law

příbuzní ze strany partnera n:

in-joke

vtip pro zasvěcené

in-flight

prováděný za letu

in-depth

hloubkový adj:

in-car

umístěný ve voze

in-between

mezi adv:

in words

slovy

in vivo

zaživa n:

in vitro

in vitro

in vain

nadarmo

in turn

pro změnu

in tune

v souzvuku

in error

omylem adv:

in effect

ve skutečnosti adv:

in contrast

na rozdíl

in color

barevně

in bulk

volně sypaný

in between

mezi prep:

in advance

předem

in Britain

Britanie

hem in

obklíčit v:

guinea-pig

morče

C-in-C

vrchní velitel [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena