Online slovník a překladač

Výsledek překladu a pinch of salt

Počet nalezených překladů: >100 (0.00287 s)

a pinch of salt

špetka soli

salt

solit v:
osolit v:
nasolit v:
nasolený adj:
sůl
osolený adj:
soli [obec.]

pinch

štípnout v:
štípat v:
štípanec n:
špetka n:
ukrást v:
uštípnout v:
štípnutí n:

of

z
vyjádření druhého pádu
od n:
na n:
ze

unheart-of

bezpříkladný adj:
neslýchaný adj:
neznámý adj:

sort of

trochu
tak nějak
více méně

dispose of

zbavit se
vyřídit v:
naložit s

unheard-of

neznámý adj:
neslýchaný adj:

rub salt in the wound

vnášet sůl do ran [fráz.]
dělat něco ještě horším [fráz.]

hear of

doslechnout se o
slyšet o

diminutive of

dívenka
dívka

come of

upadnout
konat

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

undreamt-of

netušený adj:

undreamed-of

netušený adj:

tired of

unavený adj:

think of

pomyslet si

table salt

stolní sůl n:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

series of

řada

salt-water

týkající se slané vody

salt-cellar

slánka n:

salt water

slaná voda [eko.]

salt shaker

slánka n:

salt pork

solené vepřové n:

salt of the earth

sůl země n: [náb.]

salt mine

solný důl n:

salt iodination

jodování soli [eko.]

salt away

uschovat v:

rock salt

kamenná sůl

receipt of

příjem

pinch-hitter

náhradník n:

pinch-hit

zaskočit za n:

pillar of salt

solný sloup

pepper-and-salt

pepř a sůl n: [fyz.] [mat.] [tech.]

old salt

námořník n:

of each of

každého

of course

pochopitelně

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

lots of

hodně,spousta

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

full of

plno

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

add some salt

dosolit v:

add salt to

přisolit v:

add salt

posolit v:

a pinch to grow an inch

štípnutí oslavence narozenin

Salt Lake City

hl.m. - Utah v USA n: [jmén.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena