Online slovník a překladač

Výsledek překladu a pinch to grow an inch

Počet nalezených překladů: >100 (0.00263 s)

a pinch to grow an inch

štípnutí oslavence narozenin

grow

roste
přerůst v
narůst
pěstovat
vyrůst
růst
narůstat v:
přibývat v:
vyrůstat v:
grow/grew/grown v: [neprav.]

pinch

štípnout v:
špetka n:
štípanec n:
ukrást v:
uštípnout v:
štípnutí n:
štípat v:

put an end to

udělat přítrž v:
skoncovat s v:
skončit s v:
skoncovat v:

keep an eye on

dohlížet na n:
dohlédnout na n:
sledovat stále
bdít nad

to

aby
do
ku (dat)

fight an injustice

zvítězit nad nespravedlností
bojovat proti nespravedlnosti
postavit se proti nespravedlnosti

an

neurčitý člen
jakýsi
nějaký adj:

to take measures to do st

přijmout opatření
podniknout kroky k čemu

make an offer

nabídnout [fráz.]
učinit nabídku [fráz.]

have an effect

způsobit
působit

grow up

vyrůstat
vyrůst

an eye for an eye (a tooth for a tooth)

msta stejným prostředkem
oko za oko

to withdraw money from an account

vyzvednout peníze z účtu

to overdraw an account

přečerpat účet

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

to debit an account

zatížit účet

to deal with an issue

řešit problém

to credit an account

připsat ve prospěch účtu

to be subject to st

podléhat čemu

take an interest in

zajímat se o (acc)

quarter of an hour

čtvrthodina

pinch-hitter

náhradník n:

pinch-hit

zaskočit za n:

overheating of an economy

přehřátí ekonomiky

of an old

starého

meet with an accident

utrpět nehodu

make an appearance

dostavit se [fráz.]

inch

palec n:

in an abrupt manner

stroze

have an affair

mít poměr

half-inch

půlpalce n:

grow wise

zmoudřet v:

grow together

srůst n:

grow over

zarůstat v:

grow old

zestárnout v:

grow into one

srůst n:

grow fond

oblíbit si v:

grow fat

ztloustnout

grow dark

setmět se v:

grow black

zčernat v:

establish an objective

stanovit si cíl

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

cost an arm and a leg

stát mnoho peněz

be an easy lay

dát každému [slang.]

be an also-ran

být do počtu

bat an eye

ukázat zahanbení n:

back up an argument

podložit argumentem [fráz.]

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

an old warhorse

veterán n:

an old hand at

zkušený pracovník

an old hand

zkušený člověk

an offer I couldn't refuse

pohrůžka n:

an hour

hodinu

an even keel

stabilita n:

an easy mark

člověk neschopný říci ne

an earful

vynadání n:

an director

výtvarník

an axe to grind

předmět hádky

an attitude

špatný přístup n:

an apple a day keeps the doctor away

ovoce léčí

an airhead

hlupák n:

an ace up your sleeve

trumf v rukávu

administer an oath to

vzít do přísahy

accede to an office

nastoupit do úřadu v:

absence makes the heart grow fonder

střídmost dělá srdce nežnější

a pinch of salt

špetka soli

Qur'an

Korán n: [jmén.] [náb.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena