Online slovník a překladač

Výsledek překladu a play on words

Počet nalezených překladů: >100 (0.00247 s)

a play on words

dvojsmyslná věta n:

play

zápas n:
drama n:
hra n:
utkání n:
divadelní hra n:
skotačit v:
pohrávat si v:
hrát v:
sehrát v:
dovádět v:
hrát si v:
laškovat v:
zahrát v:
hříčka n:

play fair

hrát poctivě
hrát poctivou hru
jednat poctivě
jednat slušně
jednat čestně
hrát slušně

on

na
v
při
ve
na programu
u

lean on

opřít o
opřít se o
opírat se

fair play

slušné jednání n:
slušná hra n:
poctivá hra n:

play out

vyčerpat v:
dobrat se konce v:

play down

snižovat význam v:
bagatelizovat v:

pick on

dobírat si v:
mít spadeno v:

pass on

postoupit v:
předat v:

on approval

se souhlasem
na zkoušku

looker-on

přihlížející adj:
divák n:

look on

dívat se na
přihlížet na

live on

přežívat v:
živit se v:

knock on

faul v rugby
řetězový adj:

keep on

setrvat v
zaměstnávat dále

foul play

nepoctivá hra n:
nepoctivé jednání n:

a way with words

schopnost povídat
povídavost n:

words

slova n: pl.

shadow play

stínohra n:

role-play

hraní role

power play

přesilovka [sport.]

play-off

play-off

play-act

hrát divadlo

play with fire

zahrávat si s ohněm

play up

zveličovat v:

play the violin

hrát na housle

play the fool

dělat se hloupým

play the field

běhat za holkama

play sports

sportovat

play sport

sportovat

play second fiddle

hrát druhé housle

play on words

slovní hříčka n:

play growns-up

hrát si na dospělé

play games

hrát si

play false

podvádět v:

play back

přehrát v:

play around

obtékat v:

on-site

místní adj:

on time

včas

on schedule

ve lhůtě

on edge

na okraji [též přen.]

on air

při vysílání adv:

of play

platový

odds-on

pravděpodobný adj:

move on

jít dále

mount on

namontovat v:

mid-on

pozice hráče v kriketu

lookers-on

přihlížející n: pl.

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

in words

slovy

come into play

být uveden do provozu

child's play

hračka n:

at a loss for words

být beze slov [id.]

all work and no play makes Jack a dull boy

nepracuj příliš dlouho

actions speak louder than words

skutky jsou víc než slova

a picture is worth a thousand words

obrázek sdělí více než text

a man of few words

málomluvný člověk

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena