Online slovník a překladač

Výsledek překladu a poker face

Počet nalezených překladů: 76 (0.00091 s)

a poker face

tvář bez výrazu

face

líc
hledět v:
pohlédnout v:
tvář n:
obličej n:
čelit v:
výraz n:
řez písma n:
grimasa n:
lícní strana
zevnějšek n:
ciferník
vzhled
vzezření
vizáž
přední část
přední strana
průčelí n:
povrch n:
obložit
obkládat
nestydatost
drzost

face up to

vyrovnat se s
postavit se čelem k
čelit v:

face card

žolík
karta královny nebo žolíka
karta krále

pull a face

dělat posunky v:
dělat grimasy v:

poker-faced

nevyzpytatelný adj:
neproniknutelný adj:

make a face

zašklebit se v:
dělat grimasy

face-off

střetnutí
konfrontace

face-lift

plastická operace
kosmetická operace

face value

berná mince
nominální hodnota

face off

konfrontovat se
vhazovat v:

what's-her-face

kdoví jak se jmenuje

volte-face

změna názoru

save face

zachovat reputaci

poker vibrator

ponorný vibrátor n: [stav.]

poker

poker n:

in the face of

navzdory

face-to-face

tváří v tvář

face-cloth

žíňka

face up

čelit v:

face to face

tváří v tvář adv:

face the music

nést následky svého jednání

face side

líc

face powder

pudr na nos

face plate

lícní deska

face pack

pleťová maska n:

face mask

obličejová maska n:

face lifting

kosmetika n:

face lift

plastická operace n:

face it

čelit tomu

face guard

blokování zepředu n:

face fungus

vousy n:

face forward

stát zpříma

face down

umlčet

face cream

pleťový krém n:

face concrete

pohledový beton [stav.]

face cloth

žínka na obličej n:

face angle

úhel čela n:

face a problem

stát před problémem

blue in the face

rozhněvaný adj: [idiom]

at face value

podle vzhledu

as plain as the nose on your face

velmi jasný

about face

čelem vzad

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena