Online slovník a překladač

Výsledek překladu a question of

Počet nalezených překladů: >100 (0.00303 s)

a question of

důležitý faktor

question

dotaz n:
pochybovat v:
vyslýchat v:
otázka n:
námitka n:
klást otázky v:

of

z
vyjádření druhého pádu
ze
na n:
od n:

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

out of

ze conj:
z conj:
vedoucí z
mimo adv:

in question

příslušný adj:
předmětný adj:
dotyčný adj:
zmíněný

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

dispose of

naložit s
vyřídit v:
zbavit se

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vašeho
vaší

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

diminutive of

dívka
dívenka

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

without question

bezesporu adv:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

rhetorical question

řečnická otázka n:

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

question mark

otazník n:

pop the question

požádat o ruku

outside of

vnější část

out of the question

vyloučeno!

out of question

nepochybný

of works

děl

of these

těchto

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of my

mého

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

cross-question

vyslýchat v:

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

come of

konat

call into question

brát v pochybnost n:

cake of

kus něčeho

bias, question order

zkreslení, pořadí otázek [eko.]

bias, elicitation question

zkreslení, odvozující otázky [eko.]

begs the question

nechává otevřenou odpověď

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

They phrased it as a question

formulovali to jako otázku [fráz.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena