Online slovník a překladač

Výsledek překladu a raw deal

Počet nalezených překladů: >100 (0.00161 s)

a raw deal

nevýhodná smlouva n:

raw

vlhký adj:
řezavý adj:
nekultivovaný adj:
sychravý adj:
pálící adj:
opruzený adj:
otlačený adj:
odřený adj:
nezahojený adj:
nezacelený adj:
nevybroušený adj:
primitivní adj:
hanebný adj:
sprostý adj:
syrový adj:
neslušný adj:
tlustý adj:
košilatý adj:
nahatý adj:
nahý adj:
nezarostlý adj:
nepokrytý adj:
krutý adj:
otevřený adj:
krvácející adj:
čerstvý adj:
neobdělaný adj:
panenský adj:
nenaklíčený adj:
nepálený adj:
nerafinovaný adj:
čistý adj:
nezpracovaný adj:
surový materiál adj:
surový adj:
surovina
nezačištěný adj:
nezapošitý adj:
neobroubený adj:
živý adj:
zelený adj:
nevycvičený adj:
neostřílený adj:
nezkušený adj:
hrubý adj:
nevyhodnocený adj:
neexponovaný adj:
neosvětlený adj:
neobnitkovaný adj:

deal

obchodovat v:
kšeft n:
obchod n:
množství n:
jednat v:
jednání n:
deal/dealt/dealt v: [neprav.]
dohoda
rozdat (karty) v:
obchodní transakce
pojednávat v:
úděl
obchodní jednání

deal with st

vypořádat se s čím v:
vyrovnat se s čím
vyřešit
řešit
pojednávat o čem

big deal

velký kšeft [slang.]
věc velké důležitosti [slang.]
velké zvíře [slang.]

secondary raw material

druhotná surovina [eko.]
sekundární surovina [eko.]

raw-boned

kostnatý adj: [obec.] 6 6
vyzáblý adj: [obec.] 6 4

raw material

suroviny n: [eko.]
surovina n:

deal with

zabývat se
utratit (psa, nepřítele) v:

deal out

rozdělit v:
přidělit v:

a good deal

mnoho
hodně

wheel and deal

čachrovat v:

to deal with an issue

řešit problém

square deal

solidní jednání n:

raw water

surová voda [eko.]

raw waste water

surová odpadní voda [eko.]

raw materials

suroviny n:

raw material acquisition

získávání surovin [eko.]

raw data

prvotní data n: [it.]

raw concrete

pohledový beton [stav.]

package deal

souhrnná transakce [fin.]

nonenergy raw materials

neenergetické suroviny [eko.]

give somebody a raw deal

jednat s někým nespravedlivě [fráz.]

close a deal

uzavřít dohodu

big hairy deal

nedůležitá věc

accompanying raw material

doprovodná surovina [eko.]

a great deal

mnohem, o mnoho adv:

New Deal

Nový úděl

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena