Online slovník a překladač

Výsledek překladu a rolling stone gathers no moss

Počet nalezených překladů: >100 (0.00219 s)

a rolling stone gathers no moss

přílišný neposeda n:

stone

pecka ovoce
kamenný adj:
kámen
pecka
vypeckovat v:
ukamenovat v:
kamenovat, ukamenovat v:
vyloupat pecky
kamení
kamínek n:

rolling

valivý adj:
zvlněný
rozbouřený
postupný
kymácející se
kolébavý
vlnitý
pohyblivý

no

nikoli
žádná adj:
kdepak n:
nikoliv
žádný adj:
nijaký
ne

no way

nijak
nikudy
v žádném případě [přen.]
nikterak

a stone's throw

25 metrů
co by kamenem dohodil
krátká vzdálenost n:

stone-blind

slepý jako kámen
úplně slepý

rolling pin

váleček (na nudle)
váleček

rolling mill

válcovna plechu
válcovací stolice

no-brainer

idiot [vulg.]
evidentní rozhodnutí n:

no one

nikdo pron:
ani jeden

two birds with one stone

dvě mouchy jednou rannou

stone-deaf

hluchý jako pařez adj:

stone-dead

úplně mrtvý adj:

stone-cold

chladný jako kámen

stone wall

kamenná zeď

stone in fruit

pecka

stone collection

lapidárium

stepping stone

nášlapný kámen

rolling-board

vál v:

rolling stone

tulák [přen.]

rolling stock apparatus

zařízení drážního vozidla [tech.]

rolling stock

železniční park

rolling irrigation machine

valivý zavlažovač [eko.]

rolling board

vál v:

rocking stone

viklan n:

pumice stone

pemza [geol.]

precious stone

drahokam

peat moss

rašeliník

no.

č.

no-win

bez šance na vítězství n:

no-trump

bez trumfů

no-show

lenoch

no-one

nikdo

no-nonsense

vážný adj:

no-no

e-e [dět.]

no-load

naprázdno

no-go

selhání n:

no-frills

věcný

no-fly

bezletová

no-account

bezvýznamný

no word

ani hláska [id.]

no rush

beze spěchu

no problem (no prob)

bez problémů

no place

není kam

no pain, no gain

bez práce nejsou koláče [id.]

no nonsense

žádný nesmysl

no longer

už ne

no less

neméně

no kidding

bez legrace

no how

nijak

no go

nejde to, nepasuje v: [tech.]

no fewer

neméně

no fair

nefér

no doubt

bez pochyby

no data

žádná data [eko.]

no charge

grátis

moss-grown

obrostlý mechem

moss

mech n:

kidney stone

druh fazole

hunter-gathers

lovci a sběrači n: pl.

gathers

shromažďuje v:

gall-stone

žlučníkový kámen n:

cobble-stone

kočičí hlava

beat your head against a stone wall

chtít prorazit hlavou zeď

Stone Age

doba kamenná

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

No Smoking

nekouřit [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena