Online slovník a překladač

Výsledek překladu a rough time

Počet nalezených překladů: >100 (0.00219 s)

a rough time

být škádlen ostatními

a rough time of it

stresující období

time

lhůta n:
termín
tempo
čas
doba
chvíle n:
epocha n:
odměřit v:
trvání n:
časovat v:
éra n:
načasovat v:
takt n:

rough

hrubý
surový adj:
vyšší tráva kolem golfového hřiště n:
zdrsňovat v:
přibližný adj:
neuhlazený adj:
nerovný adj:
nepříjemný adj:
neotesaný adj:
neomalený adj:
nahrubo
drsný
necitelný adj:

time limit

časový limit [eko.]
lhůta n:
časová mez

time-server

prospěchář n:
oportunista n:

time clock

píchačky n:
píchací hodiny

save time

ušetřit čas
šetřit

rough up

rozcuchat v:
zdrsnit v:

rough and ready

zběžný adj:
nevypracovaný adj:

prime time

hlavní vysílací čas
vysílaný v hlavním čase

over time

časem adv:
v průběhu času adv:

on time

přesně
včas

with time

časem adv:

two-time

dvakrát

time-worn

ošuntělý adj:

time-table

rozvrh hodin

time-saving

časově úsporný

time-out

přestávka n:

time-honoured

starobylý adj:

time-frame

čas existence jevu

time-consuming

časově náročný

time-bomb

časovaná puma

time, travel

čas, cesta [eko.]

time zone

časová zóna

time trial

časovka n:

time switch

spínač časový

time signal

časový signál

time sheet

pracovní výkaz

time out

oddechový čas

time off

volno n:

time loan

časově omezený úvěr

time lag

časové zpoždění n:

time frame

časový rámec n:

time domain

časová oblast [tech.]

time deposit

termínovaný vklad

time card

píchací karta n:

time bomb

časovaná puma n:

this time

tentokrát

that time

tenkrát

term-time

školní rok

take time

trvat

spare-time

volný čas

spare time

volný čas

space-time

časoprostor n:

small-time

druhořadý adj:

settling time

doba do ustálení [tech.]

second time

podruhé

sampling time

perioda vzorkování [tech.]

rough-hewn

nahrubo otesaný

rough-hew

otesat zhruba n:

rough-and-tumble

neuspořádaný adj:

rough-and-ready

nevypracovaný adj:

rough it

žít bez obvyklého komfortu v: [id.]

rough estimate

hrubý odhad [eko.]

residence time

doba zdržení (hydrosystém) [eko.]

real-time

skutečný čas n: [it.]

real time

skutečný čas n: [poč.]

prime-time

vysílaný v hlavním čase

present time

přítomný čas

past time

minulý čas

part-time

na částečný úvazek adj:

one-time

bývalý

from time to time

občas

down time

doba nepoužitelného stavu n: [tech.]

a hard time

nepříjemný čas

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena