Online slovník a překladač

Výsledek překladu a run for your money

Počet nalezených překladů: >100 (0.00181 s)

a run for your money

oponent n:
silná konkurence

your

vašeho
tví (ma nom pl)
tvé
tvůj
vaše
tvou (f acc/ins)
tvá (fem)
tvoje
vaši (f acc/ma nom pl)
tvoji (f acc/ma nom pl)
váš

money supply

nabídka peněz v ekonomice
zásoba peněz
nabídka peněz [eko.]
zásoba peněz v ekonomice

money

peněz n: pl.
měna n:
peněžní
peníze

make money

vydělat peníze
získat peníze
zbohatnout v:

idle money

nevyužité peníze
nevyužitý kapitál
peníze ležící ladem

tip money

zpropitné n:
dýško n:

save money

šetřit
ušetřit peníze

paper money

papírové peníze
bankovky

of your

vašeho
vaší

near money

kvasipeníze
skoro peníze

money supply, money stock

zásoba peněz v ekonomice
nabídka

money order

peněžní příkaz
peněžní poukázka n:

hot money

krátkodobý kapitál
horké peníze

fiat money

nekryté bankovky
peníze s nuceným oběhem

commodity money

komoditní peníze
zbožové peníze

blood money

odškodnění za vraždu blízké osoby
špinavé peníze

won money

vyhrané peníze

withdraw money from

vyzvednout peníze z

travelling money

cestovné

transactions demand for money

transakční poptávka po penězích [eko.]

transaction money

transakční peníze

tight-money policy

politika těžko dostupných peněz

tight money

těžko dostupné peníze

sum of money

částka

spending money

kapesné

run for office

kandidovat na ...

run for

kandidovat za

raise your spirits

zvednout náladu [idiom]

raise money

střádat peníze [idiom]

pocket-money

kapesné n:

pocket money

kapesné

pin money

peníze od manžela manželce na drobné výdaje

money-market fund

fond peněžního trhu

money-grubbing

mamon n:

money-grubber

skrblík n:

money transfer

peněžní převod

money matters

peněžní problematika

money market

peněžní trh

money laundering

praní špinavých peněz [fin.]

money income

peněžní důchod

money in circulation

peníze v oběhu

money belt

opasek na peníze

make a run (for)

snažit se rychle dostat (kam) [fráz.]

lawful money

zákonné platidlo

it's your turn

máš slovo

international money market

mezinárodní měnový trh [eko.]

i beg your pardon

dovolte

hold your horses

kroť se!

for better of for worse

v časech dobrých i zlých [id.]

folding money

peníze n: [hovor.]

even money

stejná výše

enjoy your meal!

dobrou chuť

electronic money transfer

elektronický převod

easy-money policy

politika lehce dostupných peněz

easy money

snadno dostupné peníze

dirty money

špinavé peníze

cramp your style

způsobit ti problémy

change your mind

změnit váš názor

change money

drobné

catch your eye

upoutat tvou pozornost n:

catch your death

silně se nachladit

cast your vote

volit ve volbách

call money

hotové peníze

burn your bridges

vzdát se šance na návrat

bank money

bankovní peníze

bang for your buck

zaplacená zábava n:

a penny for your thoughts

řekni mi co si myslíš

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena