Online slovník a překladač

Výsledek překladu a sack of potatoes

Počet nalezených překladů: >100 (0.00286 s)

a sack of potatoes

pytel brambor

sack

zničit v:
výpověď (ze zaměstnání) n:
sak n:
vyplenit v:
měch n:
zničení (města armádou) n:
vyhodit z práce v:
vyplenění n:
pytel n:
vak n:
vyhazov n:

of

od n:
ze
z
vyjádření druhého pádu
na n:

sort of

jaksi
tak nějak
více méně
trochu

out of

ze conj:
mimo adv:
vedoucí z
z conj:

of course

ovšem
samozřejmě
pochopitelně

come of

dopadnout
konat
upadnout

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

sweet potatoes

batáty n: pl.
sladké brambory n: pl.

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

of my

mého
mojí

dispose of

naložit s
zbavit se

diminutive of

dívka
dívenka

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

somebody of

kohosi

some of

několik

small potatoes

malá ryba n:

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

sack up

vydělat peníze, napakovat se, vyvyřit, vyrejžovat v: [amer.]

sack out

jít spát

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

potatoes

brambory n: pl.

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of others

ostatních

of meaning

významu

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

give the sack

dát padáka

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

croquette potatoes

krokety

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

as dumb as a sack of hammers

hloupý adj:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

a sad sack

člověk nedotahující práci do konce

a sack of hammers

těžký předmět

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena