Online slovník a překladač

Výsledek překladu a sample of the cloth

Počet nalezených překladů: >100 (0.00257 s)

a sample of the cloth

vzorek látky

out-of-the-way

zastrčený adj:
odlehlý adj:
zapadlý adj:
neobvyklý adj:
zvláštní adj:
bizarní adj:

with the view of

za účelem
s úmyslem

state-of-the-art

úroveň vědy
nejmodernější adj:

state of the art

nejmodernější adj:
na úrovni doby

run-of-the-mill

průměrný adj:
řadový adj:

middle-of-the-road

středový adj:
obyčejný adj:

get the better of

vyzrát na
přelstít

for the sake of

kvůli
pro

define the boundaries of

vymezovat
vymezuje

cream of the crop

jen ti nejlepší
smetánka n:

claim the honour of being the first

nárokovat si prvenství
činit si nárok na prvenství

beauty is in the eye of the beholder

každému se líbí něco jiného
krása je v oku pozorovatele

a piece of the action

podíl na zisku
podíl na kořisti

Friends of the Earth

FOE Friends of the Earth [eko.]
Friends of the Earth FOE [eko.]

with the help of

pomocí adv:

with the aid of

pomocí

will of the deceased

poslední vůle

to the value of

hodnotě

to the extent of

v rozsahu (něčeho)

the whole of

celý

the like of which

jaký

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

survival of the fittest

právo silnějšího

stabilization of the economy

stabilizace ekonomiky [eko.]

ship-of-the-line

řadová loď n: [voj.] [lod.]

salt of the earth

sůl země n: [náb.]

run of the mill

nic zvláštního

piece of the action

podíl

phase of the moon

fáze měsíce

out of the question

vyloučeno!

out of the box

v pořádku n:

out of the blue

z čista jasna adv: [idiom]

order of the day

heslo dne [fráz.]

one of the boys

jeden z chlapců

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

of the year

roku

of the three

tří

of the state

státu

of the second kind

druhého druhu n: [mat.]

of the process

procesu

of the house

domu

of the first kind

prvního druhu n: [mat.]

of the day

dne

object of the verb

podmět slovesa n:

middle-of-the-roader

člověk středu

middle of the roader

člověk středu

man-of-the-world

světák

lily of the valley

konvalinka n:

in the view of

se zřetelem k [fráz.]

in the reign of

za (gen)

in the nick of time

v pravý čas

in the name of

jménem

in the middle of

uprostřed něčeho

in the margins of society

na okraji společnosti

in the face of

navzdory

in the event of

v případě [fráz.]

in the course of a night

za noc

in the course of

během něčeho

in the centre of attention

ve středu pozornosti

get the hang of

pochopit v:

general of the army

generál armády

demonstrate the truth of

dávat za pravdu

cut from the same cloth

velmi podobný

by the end of the week

do konce týdne

by the end of

do konce (čeho)

breach of the peace

výtržnost n:

ball of the thumb

bříško

back of the neck

týl

at the speed of

rychlostí

at the risk of life

s nasazením života

at the house of

u

at the hands of

v potyčce

at the end of

koncem

ark of the covenant

archa úmluvy

ahead of the game

dokončit práci

ahead of the curve

mít lepší výkon

after the lapse of a century

po uplynutí století n:

advise them of the consequences

poučte je o následcích

a slip of the tongue

vyslovená chyba n:

a man of the cloth

farář

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena