Online slovník a překladač

Výsledek překladu a send-up

Počet nalezených překladů: >100 (0.00283 s)

a send-up

zesměšnění n:

set up

zařídit v:
zřídit v:
založit v:
vytvořit v:
ustavit v:
sestavit v:
nastavit v:
nalíčit v:
příprava n:

send

odeslat
vyslat
pošli
send/sent/sent v: [neprav.]
zasílat v:
zaslat v:
přelézt v:
posílat v:
poslat v:

puff up

vynášet v:
nafouknout v:
vychvalovat v:
naběhnout v:
otéci v:

up

vzhůru
na
nahoru
nahoře

send away

propustit v:
odbýt
odehnat v:

screw up

zpackat
šroubovat
zašroubovat

rise up

vzbouřit se
napřímit se
povstat v:

rip up

roztrhat
roztrhnout
roztrhávat

put-up

smyšlený adj:
nastražený adj:
falešný adj:

put up

vybudovat v: [frsl.]
postavit v: [frsl.]
vyvěsit v:

push-up

klik n: [sport.]
vytlačit v:
zvednout v:

push up

zvednout v:
vytlačit v:
vztlačit v:

pump up

napumpovat v:
pumpovat v:
nahustit v:

pull up

povytáhnout v:
vytáhnout v:
zastavit v:

will send

pošle v:
zašle v:

send-up

parodie n:
satira n:

send over

vysílat v:
posílat v:

send out

vysílat v:
vyslat v:

send in

zaslat v:
vyslat v:

send for

poslat pro
povolat v:

sell up

vyprodat v:
rozprodat v:

rough up

zdrsnit v:
rozcuchat v:

rev up

roztočit se
přidat otáčky

rack up

dát dohromady v:
získat v:

pull-up

shyb n: [sport.]
motorest n:

serve up

servírovat v:

send-off

přijít se rozloučit

send word

vzkázat v:

send round

rozesílat v:

send off

odeslat v:

send down

vyloučit v:

send cash on delivery

poslat na dobírku

send back

poslat zpátky

send a message

poslat vzkaz

scrub up

pořádně si vydrhnout ruce před operací v:

screw (up)

zašroubovat

scoop up

vybrat lopatkou

run up

rozběh n:

rope up

přivázat v:

roll-up

posuvný, roletový, skládací adj:

roll up

natáčet v:

ring up

zatelefonovat v:

rake up

odhrabat v:

raise up

nadzvednout v:

prop up

podpírat v:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena