Online slovník a překladač

Výsledek překladu a sharp tongue

Počet nalezených překladů: 38 (0.00099 s)

a sharp tongue

ostrý jazyk

sharp

křížek
ostřit v:
břit n:
pikantní
ostře
bystrý adj:
příkrý adj:
rázný adj:
řízný adj:
prudký adj:
ostrý

tongue-tied

oněmelý (v úžasu ztratit řeč) adj:
málomluvný adj:

tongue-in-cheek

žertovně
poťouchlý

sharp-witted

důvtipný adj:
bystrý adj:

sharp-tongued

kousavý adj:
jizlivý adj:

mother tongue

mateřský jazyk
rodný jazyk

cat got your tongue

proč nemluvíš
nemáš jazyk?

tongue-twister

jazykolam n:

tongue twister

jazykolam n:

tongue in cheek

poťouchlý

tongue

jazyk

sharp-set

hladový adj:

sharp-eyed

bystrozraký adj:

sharp productivity criterion

ostré kritérium produktivity [eko.]

razor-sharp

ostrý jako žiletka adj:

look sharp

pospíšit si

bite your tongue

neříkej to!

a tongue-lashing

vynadání n:

a slip of the tongue

vyslovená chyba n:

a sharp wit

vtipné poznámky

B sharp

B s křížkem n: [hud.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena