Online slovník a překladač

Výsledek překladu a short one

Počet nalezených překladů: >100 (0.00225 s)

a short one

sklenka whisky

short

neúplný adj:
trenýrky
šortky
krátce
stroze
stručný adj:
křehký adj:
náhle
stručně
kusý adj:
krátký adj:
malý adj:
panák n:
řízný adj:
strohý adj:

short form of

šasten
vděčný
vděčna
vděčen
šťastný
šťastna

short circuit

krátké
zkrat n:
zkratovat v:
krátké spojení
spojení

one

jedno
jeden
jedna
jednička n:

fall short

nedostačovat
neuspět
nedospět v:
zklamat v:

short-circuit

spojení nakrátko
zkratovat v:
přemostit v:

one by one

po jednom
jeden za druhým
jeden po druhém

cut short

zkrátit v:
zarazit v:
přistřihnout v:

short-term loan

krátkodobá půjčka
krátkodobý úvěr [eko.]

short-term

krátkodobý
krátkodobá adj:

short-tempered

popudlivý adj:
prchlivý adj:

short-change

špatně vrátit peníze
ošidit v:

short cut

zkratka n:
nadjížďka n:

in short

slovem
zkrátka

for a short time

krátce
chvíli

short-winded

dýchavičný adj:

short-term gains

krátkodobé výnosy [eko.]

short-term forecast

krátkodobá předpověď [eko.]

short-term exposure

krátkodobá expozice [eko.]

short-term deposit

krátkodobý vklad

short-term debts

krátkodobé dluhy [eko.]

short-term balance

krátkodobá rovnováha

short-sightedness

krátkozrakost n:

short-sightedly

krátkozrace adv:

short-sighted

krátkozraký

short-run

krátkodobý adj:

short-range

na kratší vzdálenost n:

short-lived

krátkodobý

short-haul

na krátkou vzdálenost n:

short-handed

mající nedostatek pracovních sil

short-cut

zkratka

short while

chvilka

short wave

krátká vlna n:

short term

krátké období

short temper

vznětlivost n:

short story

povídka

short run

krátkodobý [eko.]

short position

nekrytá pozice

short list

užší výběr

short ladder

žebříček

short essay

fejeton n:

short credit

krátkodobý úvěr [eko.]

run short

nevystačit v:

plant pest short-term prognosis

krátkodobá prognóza škůdce rostlin [eko.]

plant disease short-term prognosis

krátkodobá prognóza choroby rostlin [eko.]

one-to-one

vzájemný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one on one

jeden na jednoho

make short work of

rychle skoncovat s [fráz.]

make a short work of

udělat s něčím krátký proces idiom

industry short-run supply curve

křivka krátkodobé odvětvové nabídky [eko.]

in the short term

v krátkém čase /termínu/ [eko.]

fall short of

zklamat

break short

přerušit v:

at short notice

po krátké výpovědní lhůtě

a few bricks short of a full load

nerozumný adj:

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena