Online slovník a překladač

Výsledek překladu a shot in the arm

Počet nalezených překladů: >100 (0.00307 s)

a shot in the arm

povzbuzení [slang.]

arm

páka n:
vyzbrojit se
zbrojit v:
ozbrojovat v:
vyzbrojit
paže n:
ruka n:
ozbrojit v:
zbraň n:

dyed-in-the-wool

zatvrzelý adj:
zarytý adj:
nekompromistní adj:
skalní adj:
radikální adj:

shot

rána
výstřel
úder
snímek n:

pain in the ass

protivný jako štěnice [id.] [vulg.] [amer.]
osina v prdeli [id.] [vulg.] [amer.]
nepříjemnost [id.] [vulg.] [amer.]

rub salt in the wound

dělat něco ještě horším [fráz.]
vnášet sůl do ran [fráz.]

rake in the dough

válet se v penězích [idiom]
válet se v prachách [idiom]

in the red

vykazovat finanční ztráty [ekonom.] [idiom]
být v mínusu [ekonom.] [idiom]

in the morning

dopoledne
ráno

in the meantime

zatím
mezitím

in the lurch

v bryndě [id.]
průser [id.]

in the long run

časem
koneckonců [id.]

in the dark

ve tmě
v nejistotě

in the black

vykazovat finanční zisk [ekonom.] [idiom]
být v plusu [ekonom.] [idiom]

beauty is in the eye of the beholder

každému se líbí něco jiného
krása je v oku pozorovatele

to be a pain in the neck

být (příjemný) jako kudla v zádech [fráz.] [hovor.]

throw in the towel

vzdát zápas

strong-arm

násilný adj:

stick-in-the-mud

nekňuba n:

series [sg.] [a summation of the terms in a sequence]

řada n: [mat.]

roll in the hay

soulož

pie in the sky

nedosáhnutelný cíl [slang.]

man in the street

prostý člověk

jack-in-the-pulpit

jarní lesní květina n:

jack-in-the-box

vyskakující klaun v krabičce n:

intervene in the economy

zasahovat do ekonomiky

included in the price

v ceně

in view of the fact that

vzhledem k tomu že

in the view of

se zřetelem k [fráz.]

in the top tax bracket

nejvyšší daňová skupina [eko.]

in the short term

v krátkém čase /termínu/ [eko.]

in the reign of

za (gen)

in the pipeline

v plánu

in the nick of time

v pravý čas

in the name of

jménem

in the middle of

uprostřed něčeho

in the middle

uprostřed

in the margins of society

na okraji společnosti

in the making

v procesu tvoření n:

in the long term

dlouhodobě

in the least

přinejmenším

in the first place

v prvé řadě

in the face of

navzdory

in the event of

v případě [fráz.]

in the end

nakonec

in the course of time

v průběhu času

in the course of a night

za noc

in the course of

během něčeho

in the centre of attention

ve středu pozornosti

in the afternoon

odpoledne

in spite of the fact that

přestože

fire-arm

střelná zbraň

early in the evening

navečer

down in the mouth

sklíčený [fráz.]

down in the dumps

cítit se pod psa [fráz.]

cost an arm and a leg

stát mnoho peněz

come out in the wash

až usadí prach

caught in the act

přistižen při činu

castle in the air

vzdušný zámek [přen.]

blue in the face

rozhněvaný adj: [idiom]

be in the way

překážet

arm raising upward

vzpažit v:

arm raising forward

předpažit v:

answer in the affirmative

odpovědět kladně

ace in the hole

skrytý trumf

a shot in the dark

střela od boku

a pain in the butt

osoba dělající problémy

a good arm

dobře házející hráč

a flash in the pan

osoba nepracující stále dobře

a drop in the bucket

malá část

a bun in the oven

čekající dítě

a babe in the woods

bezbranná osoba n:

Catcher in the Rye

Kdo chytá v žitě [jmén.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena