Online slovník a překladač

Výsledek překladu a shot in the dark

Počet nalezených překladů: >100 (0.00308 s)

a shot in the dark

střela od boku

dark

temno n:
tma
tajemný
temnota n:
ponurý adj:
šerý
tmavý adj:
temný adj:

dyed-in-the-wool

skalní adj:
nekompromistní adj:
zarytý adj:
radikální adj:
zatvrzelý adj:

pain in the ass

osina v prdeli [id.] [vulg.] [amer.]
protivný jako štěnice [id.] [vulg.] [amer.]
nepříjemnost [id.] [vulg.] [amer.]

dark horse

záhadný člověk
neznámá veličina n:
nečekaný vítěz

rub salt in the wound

dělat něco ještě horším [fráz.]
vnášet sůl do ran [fráz.]

rake in the dough

válet se v penězích [idiom]
válet se v prachách [idiom]

in the red

vykazovat finanční ztráty [ekonom.] [idiom]
být v mínusu [ekonom.] [idiom]

in the morning

dopoledne
ráno

in the meantime

zatím
mezitím

in the lurch

v bryndě [id.]
průser [id.]

in the long run

časem
koneckonců [id.]

in the dark

v nejistotě
ve tmě

in the black

vykazovat finanční zisk [ekonom.] [idiom]
být v plusu [ekonom.] [idiom]

beauty is in the eye of the beholder

každému se líbí něco jiného
krása je v oku pozorovatele

to be a pain in the neck

být (příjemný) jako kudla v zádech [fráz.] [hovor.]

throw in the towel

vzdát zápas

stick-in-the-mud

nekňuba n:

series [sg.] [a summation of the terms in a sequence]

řada n: [mat.]

roll in the hay

soulož

pitch-dark

černý jako noc

pie in the sky

nedosáhnutelný cíl [slang.]

man in the street

prostý člověk

jack-in-the-pulpit

jarní lesní květina n:

jack-in-the-box

vyskakující klaun v krabičce n:

intervene in the economy

zasahovat do ekonomiky

included in the price

v ceně

in view of the fact that

vzhledem k tomu že

in the view of

se zřetelem k [fráz.]

in the top tax bracket

nejvyšší daňová skupina [eko.]

in the short term

v krátkém čase /termínu/ [eko.]

in the reign of

za (gen)

in the pipeline

v plánu

in the nick of time

v pravý čas

in the name of

jménem

in the middle of

uprostřed něčeho

in the middle

uprostřed

in the margins of society

na okraji společnosti

in the making

v procesu tvoření n:

in the long term

dlouhodobě

in the least

přinejmenším

in the first place

v prvé řadě

in the face of

navzdory

in the event of

v případě [fráz.]

in the end

nakonec

in the course of time

v průběhu času

in the course of a night

za noc

in the course of

během něčeho

in the centre of attention

ve středu pozornosti

in the afternoon

odpoledne

in spite of the fact that

přestože

grow dark

setmět se v:

get dark

stmívat se

early in the evening

navečer

down in the mouth

sklíčený [fráz.]

down in the dumps

cítit se pod psa [fráz.]

dark-skinned

černošský adj:

dark-room

temná komora

dark-haired

tmavovlasý adj:

dark beer

černé pivo

come out in the wash

až usadí prach

caught in the act

přistižen při činu

castle in the air

vzdušný zámek [přen.]

blue in the face

rozhněvaný adj: [idiom]

be in the way

překážet

answer in the affirmative

odpovědět kladně

ace in the hole

skrytý trumf

a shot in the arm

povzbuzení [slang.]

a pain in the butt

osoba dělající problémy

a flash in the pan

osoba nepracující stále dobře

a drop in the bucket

malá část

a bun in the oven

čekající dítě

a babe in the woods

bezbranná osoba n:

Dark Ages

Temné období

Catcher in the Rye

Kdo chytá v žitě [jmén.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena