Online slovník a překladač

Výsledek překladu a sight for sore eyes

Počet nalezených překladů: >100 (0.0024 s)

a sight for sore eyes

milé shledání

make for

sloužit k
přispívat k
vyrazit v: [frsl.]
vydat se směrem na v: [frsl.]
směřovat k
spět k
zamířit k
vést k

sight

památka n:
zahlédnout v:
pohled n:
zrak n:
vidění n:
pamětihodnost n:
zpozorovat v:

for

po dobu prep:
pro
na
neboť
k n:
o
za

sore

bolavý
bolestivý adj:
bolest
rána n:
bolák n:
zranění n:

sight-seeing

zájezd n:
prohlídka n:
prohlídka města n:
prohlížení památek

go for

stát za n:
napadnout v:
usilovat o

feel for

hmatat v:
mít soucit s
tápat v:

fall for

zamilovat se [amer.]
zalíbit si
zamilovat se do

send for

povolat v:
poslat pro

puppy-dog eyes

oči neviňátka
nevinné oči

make eyes at

házet pohledy na v: [fráz.]
dělat hezký oči na v: [fráz.]

look for

hledat v:
očekávat v:

long for

toužit po (loc)
zatoužit po (loc)

game for

hotový
pohotový

catch sight of

spatřit
uvidět

sore throat

bolení v krku

sight-read

zpívat bez přípravy

search for

hledat

sail for

plout, plavit se někam /do něčeho (např. do Ameriky) [fráz.]

run for

kandidovat za

root for

povzbuzovat v:

respect for

obdivovat v:

ready for

připraven

quest for

pátrání po

pay for

pykat za v:

out of sight

z dohledu

mourn for

bědovat v:

made for

vyrobeno pro

love at first sight

láska na první pohle

lose sight of

ztratit z očí

longed-for

vytoužený adv:

know by sight

znát od vidění v:

keep one's eyes open

dívat se dobře

in sight

v dohledu

hoped-for

očekávaný adj:

his eyes are bigger than his belly

oči by jedly ale žaludek nemůže [fráz.]

heading for

směřovat

grope for

hmatat po

for what

zač

for long

na dlouhou dobu

for example

například

for ever

nadobro

for better of for worse

v časech dobrých i zlých [id.]

for a while

chvíli

for a song

za babku

for a moment

chvilku

eyes sight

zrak

eyes

oči n: pl.

eagle eyes

orlí oči

cry your eyes out

vybrečet si oči

cold sore

opar [med.]

clear sight

bystrý zrak

clear eyes

dobré oči

care for

postarat se

can't believe my eyes

nevěřit vlastním očím

be sore

bolet

bat her eyes

svůdně mrkat

all eyes

pozorně sledovat

a fresh pair of eyes

čtenář neznající knihu

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena