Online slovník a překladač

Výsledek překladu a slip of a girl

Počet nalezených překladů: >100 (0.0014 s)

a slip of a girl

mladá dívka

slip

sesuv n:
smyk n:
proužek n:
povlak n:
míjet v:
mihnout se v:
lístek n:
korektura n:
hráz n:
dostat smyk v:
sklouznout
omyl
sklouznout sklouzl
klouznout
přeřeknout se v:
spustit v:
selhání n:
odnož n:
uklouznout
klouzat

of

vyjádření druhého pádu
od n:
ze
na n:
z

girl

dívka
děvče
holka n:
služebná
služka

slip out

proklouznout v:
vypařit se v:
vyklouznout v:

dispose of

vyřídit v:
zbavit se
naložit s

come of

upadnout
konat
dopadnout

out of

mimo adv:
vedoucí z

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

little girl

holčička n:
dívenka n: [female]

flower girl

květinářka n:
prodavačka květin

diminutive of

dívenka
dívka

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

that a girl

dobrá práce!

sort of

trochu

somebody of

kohosi

some of

několik

slip-up

malá chyba n:

slip up

klopýtnout v:

slip over

navléknout v:

slip off

vyklouznout v:

slip into

vklouznout

slip in

dodat v:

slip down

sklouznout

slip away

proklouznout v:

sick of

nemocný adj:

sales slip

paragon n:

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pink slip

vyhazov

paper girl

doručovatelka

outside of

vnější část

of works

děl

of each of

každého

of a number of

počtu

non-slip

neklouzavý adj:

my old girl

stará adj:

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

material issue slip

výdejka n:

girl's

dívčin adj:

girl friend

přítelkyně

girl Friday

pravá ruka

geisha girl

gejša n:

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

call-girl

prostitutka

call girl

slečna na telefonu [tech.]

cake of

kus něčeho

because of

kvůli (dat)

baby girl

holčička n:

aware of

vědom si

avail of

využívat

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

a slip of the tongue

vyslovená chyba n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena