Online slovník a překladač

Výsledek překladu a snowball's chance in hell

Počet nalezených překladů: >100 (0.00264 s)

a snowball's chance in hell

mizivá šance na úspěch

chance

příležitost n:
riskovat v:
náhodný adj:
možnost n:
šance n:
náhoda n:
nahodilý adj:
přihodit se v:
riziko n:
naděje n:

in-road

zásah
vpád
nájezd
zasahování

in

v (loc)
uvnitř
dovnitř n:
ve (loc)

snowball

koulovačka n:
sněhová koule n:
koulovat v:

in-house

podomácku
vnitropodnikový
domácí

as chance would have it

co se nestalo
náhoda tomu chtěla, že
co čert nechtěl

road to hell is paved with good intentions

plno řečí, ale skutek utekl [idiom.]
cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly [idiom.]

interest in

zájem o
podíl v n:

in-group

zasvěcenci
zájmová skupina

in writing

písemně
písemnou cestou

in use

používaný
v užívání

in tune

v souzvuku
naladěný adj:

in time

včas
časem

in addition

navíc
dodatečně

hell-bent

odhodlaný adj:
tvrdohlavý adj:

hell

k sakru interj:
peklo

all over hell's half acre

všude
po celém prostoru

keep in

udržovat v:

jump in

naskočit v:

jump at the chance

chopit se příležitost n:

jam in

vecpat v:

involved in

spojený s

inhere in

nacházet se v

in-tray

box na nevyřízené dokumenty

in-store

skladový adj:

in-service

během práce

in-process

rozpracovaný adj:

in-patient

hospitalizovaný pacient

in-law

příbuzní ze strany partnera n:

in-joke

vtip pro zasvěcené

in-flight

prováděný za letu

in-depth

hloubkový adj:

in-car

umístěný ve voze

in-between

mezi adv:

in words

slovy

in vivo

zaživa n:

in vitro

in vitro

in vain

nadarmo

in turn

pro změnu

in touch

ve spojení n:

in toto

vcelku

in total

dohromady

in step

ve fázi

in situ

na místě adv:

in singles

jednotlivé adj:

in silence

mlčky

in sight

v dohledu

in fact

vlastně

in between

mezi prep:

in advance

předem

in action

v akci

in absentia

v nepřítomnosti

in a word

slovem

in a way

způsobem

in a trice

okamžitě [fráze]

hell-hole

doupě neřesti

hell's bells

hrome!

hang in

vydržet v:

come hell or high water

ať se stane cokoli

chance upon

narazit na

by chance

náhodou

all hell broke loose

všichni se prali

a slim chance

malá šance

a hell of a time

nádherný čas

a ghost of a chance

mizivá šance

a fighting chance

férová šance

C-in-C

vrchní velitel [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena