Online slovník a překladač

Výsledek překladu a soft touch

Počet nalezených překladů: 75 (0.0016 s)

a soft touch

osoba neumějící odmítnout

touch

zavadit v:
sáhnout v:
osahávat v:
omak n:
ohmatávat v:
ohmatat v:
ohmatání n:
kontakt n:
hmatat v:
dotyk n:
dotknutí n:
dotknout se
dotek n:
dotýkat se v:
hmat n:

soft

pozvolný adj:
mírný adj:
slabý
něžný adj:
měkký
jemný
poddajný adj:
nezpevněný adj:
hebký adj:
programový adj:
zženštilý adj:
měknout v:
vláčný adj:

touch up

upravit v:
retušovat v:
poopravit v:
opravit v:

soft market

měkký trh
poddajný trh
mírný trh

touch on

naťuknout v:
dotýkat se v:

soft soap

lichotit v:
lichocení n:

soft sell

měkký prodej [eko.]
mírná reklama n:

soft pedal

ztlumit v:
levý pedál klavíru

soft drink

limonáda
nealkoholický nápoj

woman's touch

ženská ruka (v domácnosti) n:

touch-typist

písař píšící naslepo

touch-type

psát na stroji naslepo

touch-and-go

riskantní adj:

touch wood

zaklepat na dřevo

touch screen

dotyková obrazovka n:

touch off

spustit v:

touch down

dosednout v:

soft-spoken

mluvící jemným hlasem

soft-soap

lichotit v:

soft-pedal

ztlumit v:

soft-energy path

soft-energy strategie [eko.]

soft-boiled

uvařený na měkko

soft state

umírněný stát [eko.]

soft sheep´s milk cheese

brynza

soft palate

měkké patro

soft loans

měkké půjčky [eko.]

soft landing

měkké přistání

soft currency

měkká měna n:

soft commodities

měkké zboží [eko.]

soft coal

hnědé uhlí

soft budget

měkký rozpočet [eko.]

keep in touch

být v kontaktu

in touch

ve spojení n:

go soft

změknout v:

get in touch

ozvat se

energy sources, soft versus hard path

zdroje energie, měkká versus tvrdá cesta [eko.]

be in touch

stýkat se

a touch of

příznaky nějaké nemoci

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena