Online slovník a překladač

Výsledek překladu a spot of tea

Počet nalezených překladů: >100 (0.002 s)

a spot of tea

šálek čaje

spot

práce
panák
najít
bod
bodový adj:
hřebík
doušek
slza
zahlédnout
tečka
postřehnout postřehl
vada
skvrna n:
poskvrnit v:
postřehl
postřehnout
piha
pauza
znak

of

ze
vyjádření druhého pádu
z
na n:
od n:

sort of

jaksi
více méně
tak nějak
trochu

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:
ze conj:

dispose of

zbavit se
naložit s
vyřídit v:

come of

upadnout
konat
dopadnout

tea-room

čajovna n:
restaurace n:

tea

čajový adj:
čaj

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

pick spot

balancovat v:
vyrovnat balanc v:

on the spot

na místě
přímo na místě

of your

vašeho
vaší

of such

takových
takové adj:

hot spot

žhavé místo
horké místo

diminutive of

dívenka
dívka

cup of tea

šálek čaje n:
oblíbená činnost n:

blind spot

slepá skvrna n:
zóna necitlivosti

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

x marks the spot

x označuje místo [obec.] 8 8

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

vacation spot

rekreační oblast n:

tea-service

čajová souprava

tea-cloth

utěrka n:

tea towel

utěrka

tea service

čajová souprava

tea lover

osoba pijící ráda čaj

tea leaf

čajový lístek n:

spot-weld

bodově svařovat

spot check

blesková kontrola n:

somebody of

kohosi

some of

několik

regardless of

nezávisle na adv:

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of each of

každého

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

full of

plno

fixed spot height

ham [eko.]

five-spot

pětidolarová bankovka n: [hovor.] [zast.]

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

composed of

složený z

broken tea

čajová drť

beauty spot

znaménko krásy

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

G spot

bod G n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena