Online slovník a překladač

Výsledek překladu a sucker for punishment

Počet nalezených překladů: >100 (0.00159 s)

a sucker for punishment

obětní beránek n:

for

neboť
po dobu prep:
na
pro
za
o
k n:

sucker

přísavka n:
kojenec
hlupáček
naivka n:
odnož n:

stand for

znamenat v:
zastupovat v:
nahrazovat v:

go for

usilovat o
stát za n:
napadnout v:

feel for

mít soucit s
hmatat v:
tápat v:

fall for

zamilovat se do
zalíbit si
zamilovat se [amer.]

cock sucker

hajzl n:
zmrd n:
svině n:

ask for

prosit o v:
žádat o co [id.]
ptát se po někom [id.]

unlooked-for

neočekávaný adj:
nenadálý adj:

send for

povolat v:
poslat pro

root for

fandit v:
povzbuzovat v:

punishment

potrestání n:
trest n:

look for

očekávat v:
hledat v:

long for

toužit po (loc)
zatoužit po (loc)

game for

pohotový
hotový

for instance

například
třeba

for good

nadobro
natrvalo

except for

mimo
kromě

enter for

zapsat v:
přihlásit se k

compensate for

nahradit
nahrazovat

as for

pokud jde o
co se týče

apply for

přihlásit v:
žádat o [id.]

wait for

počkat v:

unhoped-for

neočekávaný adj:

take for

pokládat za

speak for

přimlouvat se za

sorry (for)

litovat (někoho) v:

search for

hledat

sail for

plout, plavit se někam /do něčeho (např. do Ameriky) [fráz.]

run for

kandidovat za

respect for

obdivovat v:

ready for

připraven

quest for

pátrání po

punishment-detection trade-off

vztah trest-detekce [eko.]

prepare for

chystat se na

made for

vyrobeno pro

longed-for

vytoužený adv:

hoped-for

očekávaný adj:

heading for

směřovat

grope for

hmatat po

for what

zač

for sure

zajisté

for now

prozatím

for nothing

zadarmo

for long

na dlouhou dobu

for guidance

orientačně adv:

for free

zdarma

for example

například

for ever

nadobro

for better of for worse

v časech dobrých i zlých [id.]

for a while

chvíli

for a song

za babku

for a moment

chvilku

for + inf.

na někom, aby

done for

odbytý adj:

dig for

dobývat v:

die for

zemřít za n:

corporal punishment

tělesný trest

capital punishment

trest smrti

blood sucker

parazit n: [hovor.]

arrange for

smluvit v:

appropriate for

vyhradit v:

answer for

zodpovídat se za [id.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena