Online slovník a překladač

Výsledek překladu a talking to

Počet nalezených překladů: >100 (0.00196 s)

a talking to

vynadání n:

to

do
aby

k (dat)
ku (dat)
ke (dat)

come to

dojíždět
dojít
dojet
docházet
začínat v:
přijít k rozumu

refer to

odkázat na
odvolávat se na
odkaz na
upozornit na
poukázat na

take to

navyknout si
oblíbit si
přilnout k

next to

vedle
blízko prep:
při

listen to

naslouchat
poslouchat
poslechnout

drink to

připije
připil
připít

to take measures to do st

podniknout kroky k čemu
přijmout opatření

to a fault

až příliš
příliš

talking-to

vyhubování n:
domluva n:

talking to

vyhubování n:
domluva n:

talking

mluvící adj:
mluvení n:

subscribe to

předplatit si
odbírat v:

stick to

přisát se
trvat na

set-to

hádka n:
potyčka n:

prior to

dříve než
před

owing to

vzhledem k conj:
pro conj:

how-to

jak to udělat
příručkový adj:

have to

musit
muset

had to

musel
musil

go to

odebrat se
navštívit v:

deliver to

doručit v:
doručovat v:

consent to

souhlas s
přisvědčit v:

compared to

v porovnání s
oproti

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

to edge

jít na okraji v:

to deposit

uložení [eko.]

to date

dosud adv:

to boot

k dobru

to blame

obviňovat v:

to be subject to st

podléhat čemu

to all

všem

to a friend

příteli

thanks to

díky (dat)

tend to

směřovat k v:

tailor to

uzpůsobit v: [frsl.]

succumb to

propadat

spring to

přiskočit v:

pretend (to)

domáhat se (něčeho) v: [zast.]

pray to

modlit se k v:

plaster to

přilepit k něčemu v:

pertain to

týkat se koho v:

ought to

měl by

look to

očekávat od

keyed to

odkazující na

here's to

na zdraví!

heave to

zastavit loď n:

has to

musí

due to

způsobený adj:

drive to

dohnat v:

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

conve to

dopravovat v:

connect to

napojit v:

conform to

podřídit v:

confine to

omezit se na v:

compare to

přirovnat k v:

close to

blízko [obec.]

cling to

přisát se (by sucking)

arrange by talking

domluvit

I have to

musím

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena