Online slovník a překladač

Výsledek překladu a tempest in a teapot

Počet nalezených překladů: >100 (0.00197 s)

a tempest in a teapot

mnoho povyku pro nic

tempest

bouře n:
zmatek n:
nepohoda n:
vřava n:

sail in

pustit se s chutí (např. do práce) - hovorově [fráz.]
skočit, vložit se (do řeči) [fráz.] [hovor.]
vtrhnout do místnosti [fráz.] [hovor.]
připlout, vplout (někam, do přístavu) [fráz.]

in brief

krátce
stručné adj:
ve stručnosti
stručně

in

dovnitř n:
v (loc)
ve (loc)
uvnitř

fit in

zapadat v:
namáčknout v:
nacpat v:
zapadnout v:

roll in

přivalit v:
přikutálet v:
valit se

pop in

stavit se v:
vklouznout do
přijít náhle do

in a flash

bleskurychle
bleskově
v cuku letu

hang in

vydržet v:
nepolevit v:
nevzdat to

hand in

doručit v:
odevzdávat
odevzdat

go in

vjet
vejít
vcházet

teapot

čajová konvice
konvice na čaj

ride in

vjíždět
vjet

plug in

zasunout v:
zastrčit v:

persist in

setrvat na v:
vytrvat na v:

move in

nastěhovat se
přistěhovat se

in addition

navíc
dodatečně

in a trice

na jeden zátah [fráze]
okamžitě [fráze]

in a stew

v rozpacích
v bryndě

in a nutshell

v kostce [fráz.]
ve zkratce

in a jiffy

za okamžik
za moment

hold in

krotit v:
kontrolovat v:

hammer in

prorazit v:
vtloukat do hlavy

fill in

vyplnit v:
vyplňovat v:

fall in

zřítit se v: [frsl.]
propadnout v: [frsl.]

zoom in

přiblížit

send in

zaslat v:

screw in

zašroubovat

rush in

jít do toho v:

run-in

hádka n:

run in

zajet

rope in

přitáhnout v:

push in

vsunout v:

punch in

vrazit v:

pull in

vtáhnout v:

plunge in

vnořit v:

plug-in

zásuvný modul n: [it.]

phone-in

pořad s telefonickou účastí diváků n:

partake in

podílet se na

originate in

pocházet z

in color

barevně

in bulk

volně sypaný

in between

mezi prep:

in advance

předem

in action

v akci

in absentia

v nepřítomnosti

in a word

slovem

in a way

způsobem

in Britain

Britanie

hem in

obklíčit v:

fly in

přiletět v:

fence in

ohradit v:

feed-in

výkupní

fade in

roztmívačka [tech.]

edge in

vsunout v:

eat in

jíst doma

Punch in

registrování příchodu

C-in-C

vrchní velitel [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena