Online slovník a překladač

Výsledek překladu a thorn in my side

Počet nalezených překladů: >100 (0.00269 s)

a thorn in my side

osoba dělající problémy

side

stěna n:
stát na straně (někoho) v:
stranit v:
část
okrajový adj:
postranice
strana
stránka
bok
vedlejší
stěna např. skály n:
postranní adj:
boční adj:
hledisko n:
nadutost

my

(ma nom pl)
mou (f acc/ins)
moje
moji (f acc/ma nom pl)
(fem)

můj

upon my life

namouduši
jako že žiji
čestné slovo

thorn

trní adj:
trn n:
osten n:

side effect

vedlejší efekt
průvodní jev
vedlejší účinek

supply-side

nabídkový adj:
ze strany nabídky

side-saddle

sedět na koni bokem
obkročmo

side-by-side

bok po boku
vedle sebe

side by side

bok po boku
vedle sebe

say my piece

sehrát svou roli [idiom]
říci si svoje [idiom]

of my

mojí
mého

flip side

pravý opak
protějšek n:

be my undoing

být zdroj problémů
být mou Achilovou patou

a bad taste in my mouth

tušit něco zlého
mít špatný pocit

with all my heart

z celého srdce adv:

upon my word

na mou čest

true side

lícní strana

supply-side economics

ekonomie strany nabídky

side-necked turtles

skrytohlavé želvy n: pl. [zoo.]

side-glance

pohled stranou

side-effect

vedlejší účinek

side-car

přívěsný vozík

side-bracket

jednoramenný

side reservoir

boční nádrž [eko.]

side order

příloha [amer.]

side issue

vedlejší otázka

side erosion

boční eroze [eko.]

side dish

vedlejší chod

right side

líc

rack my brain

lámat si hlavu [idiom]

pesticide side-effect

vedlejší účinek pesticidu [eko.]

open-side

část hřiště na rugby

on your side

na tvé straně

on the side

na straně

on side

na straně

on my own

vlastní

on my deathbed

na vlastní smrtelné posteli

on my back

na mých zádech

my old girl

stará adj:

my goodness

bože

kiss my ass

polib mi prdel [fráz.]

in my humble opinion

dle mého skromného názoru [zkr.]

from my point of view

podle mě

from my opinion

podle mě

fall into my lap

spadnout mi do klína [fráz.]

face side

líc

draw it to my attention

upozornit mě na

demand-side economics

ekonomie strany poptávky

debit side

strana účtu "má dáti"

dark side

temná strana n:

cut my teeth on

učil jsem se za mlada ...

credit side

strana účtu "dal"

collect my thoughts

uspořádat myšlenky

can't believe my eyes

nevěřit vlastním očím

can't believe my ears

nevěřit vlastním uším

bust my butt

tvrdě pracuji

breathe down my neck

dělej podle mě

blow my cover

prozradit maskování n:

bless my soul

pro pána krále! [id.]

beggar-my-neighbour

druh karetní hry

be my guest

posluž(te) si [fráz.]

at my wits' end

velmi rozrušený

a piece of my mind

mnou udělená kritika n:

Not In My Back Yard (NIMBY).

ne na mém dvoře [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena