Online slovník a překladač

Výsledek překladu a total stranger

Počet nalezených překladů: 48 (0.00125 s)

a total stranger

úplný cizinec n:

total

souhrn n:
úhrn n:
úplný adj:
absolutní
celková částka
celkem adj:
totální adj:
celková
celková výše
součet
celkový adj:
součtový adj:
souhrnný adj:
úhrnný adj:
celek n:

stranger

cizí člověk
cizí osoba
neznámá osoba
cizinka (female)
cizinec

total irrigation requirement

závlahové množství [eko.]
celková potřeba závlahové vody [eko.]

total water consumption

úhrnná celková spotřeba vody [eko.]

total utility

celková užitečnost [eko.]

total soil porosity

celková pórovitost půdy [eko.]

total revenue

celkový výnos [eko.]

total reservoir volume

celkový prostor nádrže [eko.]

total quality management

řízení celkové kvality [eko.]

total porosity

celková pórovitost [eko.]

total outflow

celkový odtok (vody) [eko.]

total of sales

úhrn tržeb

total mineralization

celková mineralizace [eko.]

total income

celkový příjem [eko.]

total herbicide

totální herbicid [eko.]

total harmonic distortion

činitel harmonického zkreslení [el.]

total expenditure

celkové výdaje

total economic value

celková ekonomická hodnota [eko.]

total dose

celková dávka [eko.]

total costs

celkové náklady

total consumptive water use

celková vláhová potřeba [eko.]

total allowable catch

celkový povolený úlovek [eko.]

sum total

součet

soil sterilization by total herbicide

ošetření půdy totálním herbicidem [eko.]

in total

dohromady

costs, total

náklady celkově [eko.]

ammonia (total)

amoniak (veškerý) (hydrochemie) [eko.]

a perfect stranger

úplný cizinec n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena