Online slovník a překladač

Výsledek překladu a tough act to follow

Počet nalezených překladů: >100 (0.00262 s)

a tough act to follow

těžko napodobitelný výkon

tough

urputný adj:
přísný adj:
hrubý adj:
pevný adj:
odolný adj:
neurvalý adj:
nesnadný
tvrdě
nepoddajný adj:
vytrvalý adj:
hrubě
silný adj:
tuhý adj:
surový adj:
houževnatý adj:
neústupný adj:
tvrdý adj:

act

projev
čin n:
dějství
hrát v:
sehrát v:
jednat
akt n:
postupovat
zahrát v:
skutek
působit v:
počínat si v:
úkon n:
zákon [eko.]
činit v:
jednání

act as

působit jako
zastupovat v:
jednat jako
vykonávat funkci
být činný jako
splňovat účel

follow-up

přešetření
navazující
pokračování
navázání
vyšetření

follow

stopovat v:
vyplývat v:
následovat v:
sledovat v:
chápat v:

tough luck

pech
malér n:
smůla n:

act up

pracovat chybně
gestikulovat v:
zlobit v:

to take measures to do st

podniknout kroky k čemu
přijmout opatření

follow-through

dokončení akce
dotažení akce

follow up

sledovat v:
pronásledovat v:

follow through

dotáhnout v:
dotáhnout akci

follow suit

přizpůsobit se
sledovat příklad

act on

chovat se
zachovat se

National Environmental Policy Act

National Environmental Policy Act NEPA [eko.]
NEPA National Environmental Policy Act [eko.]

waste management act

zákon o odpadech [eko.]

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

play-act

hrát divadlo

official act

úřední jednání

follow-on

situace v kriketu

follow out

provést

follow me!

za mnou

follow me

následujte mě

environment protection act

zákon o ochraně životního prostředí [eko.]

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

class act

osoba mající způsoby

air protection act

zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami [eko.]

act upon

postupovat podle

act the goat

jančit v:

act the fool

jančit v:

act out

vyjádřit v:

act of God

vyšší moc

act like

chovat se jako [id.]

a tough time of it

těžká doba n:

a tough call

těžké rozhodnutí n:

Safe Drinking Water Act

Safe Drinking Water Act [eko.]

Nuclear non-Proliferation Act

Nuclear Non-Proliferation Act [eko.]

National Parks and Access to the Countryside Act

National Parks and Access to the Countryside Act [eko.]

Endangered Species Act

Endangered Species Act [eko.]

Enclosure Act.

zákon o oplocení [eko.]

Countryside Act

Countryside Act [eko.]

Copyright Act

autorský zákon n:

Control of Pollution Act

Control of Pollution Act [eko.]

Clean Air Act

Clean Air Act [eko.]

Air Quality Act

Air Quality Act [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena