Online slovník a překladač

Výsledek překladu a tough call

Počet nalezených překladů: >100 (0.00116 s)

a tough call

těžké rozhodnutí n:

call

hovor
rozhodnutí n:
návštěva n:
volání
navštívit v:
nazvat v:
nazývat v:
povolat v:
žádat v:
vyhlásit v:
přivolat v:
předvolat v:
telefonovat v:
pojmenovat v:
vyvolávat v:
jmenovat v:
zvolat v:
zavolání n:
telefonický hovor n:
svolat v:
upomínka n:
volat v:
vyzvat v:
výzva n:
zavolat v:

tough

vytrvalý adj:
surový adj:
tuhý adj:
přísný adj:
pevný adj:
odolný adj:
neústupný adj:
hrubý adj:
nesnadný
houževnatý adj:
tvrdý adj:
urputný adj:
silný adj:
nepoddajný adj:
neurvalý adj:
hrubě
tvrdě

call up

přivolávat
zavolat
povolat do zbraně
předvolat
vyvolat představu
telefonovat [amer.]
zatelefonovat v:
povolávací rozkaz
přivolat
výzva n:

roll call

nástup n:
čtení prezentace
jmenovitá kontrola n:
zjišťování přítomných
zjišťování prezence
prezence

call in

stáhnout z oběhu
zacházet
zajít
přivolat v:

tough luck

pech
malér n:
smůla n:

call for

vyžadovat v:
požadovat v:
volat o

on call

bez výpovědi
okamžitě

call-up

výzva n:
povolávací rozkaz

at call

bez výpovědi
okamžitě

a close call

těsný míček n: [slang.] [sport.]
dostat se z něčeho jen tak tak v: [slang.]

roll-call

čtení prezentace

phone call

telefonní hovor

give a call

zavolat

drop-call

prozvonit v:

cold call

návštěva bez ohlášení n:

close call

uniknutí o vlas

call-in

volná tribuna [amer.]

call-girl

prostitutka

call-boy

prostitut n:

call-box

telefonní budka

call-back

stažení z trhu

call tabs

zkasírovat návštěvníky baru

call sign

volací znak n: [voj.]

call out

vyzvat v:

call off

odvolat

call money

hotové peníze

call letter

volací znak

call girl

slečna na telefonu [tech.]

call down

vynadat někomu [amer.]

call back

odvolat v:

call attention

upozornit v:

a tough time of it

těžká doba n:

a tough act to follow

těžko napodobitelný výkon

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena