Online slovník a překladač

Výsledek překladu a tough time of it

Počet nalezených překladů: >100 (0.00311 s)

a tough time of it

těžká doba n:

tough

pevný adj:
vytrvalý adj:
hrubě
hrubý adj:
tvrdě
nepoddajný adj:
houževnatý adj:
silný adj:
tuhý adj:
surový adj:
přísný adj:
tvrdý adj:
odolný adj:
neurvalý adj:
neústupný adj:
urputný adj:
nesnadný

tough luck

malér n:
smůla n:
pech

make it

mít úspěch
udělat to
zvládnout to

it's

to je
to má
to je (zkrácené it is)

get it

získat to
slíznout si to
dostat to

think better of it

rozmyslet si
rozmyslet si to

take it

přiznat se v:
vzít to

it's OK

ujde to
to je v pořádku

it'd

to bylo
to mělo

it seems

vypadá to že
zdá se

it

to 2 2
ono 8 6

cool it

hoď klída [slang.]
přestat něco dělat [slang.]

buy it

koupit to
naletět v:

blow it out of proportion

nadmíru zvětšit
zveličovat v:

beat it

vypadni [amer.]
zmiz! [amer.]

with-it

moderní adj:

with it

s tím adv:

waste of time

mrhání časem n:

rough it

žít bez obvyklého komfortu v: [id.]

required time of groundwater level depression

požadovaná doba snížení hladiny podzemní vody [eko.]

period of time

perioda

per unit of time

za jednotku času

overdo it

přehnat to

on it

na tom adv:

no more of it

basta

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

matter of time

otázka času [fráz.]

it's snowing

sněží

it's raining

prší

it's over

je po všem

it's freezing

mrzne

it'll

to bude

it happened

stalo se

it fits

padne

it concerns

jde o

in the nick of time

v pravý čas

in the course of time

v průběhu času

in terms of time

časově adv:

hold it

počkej

hightail it

vzít nohy na ramena

from time to time

občas

face it

čelit tomu

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

cut it

ladí spolu

come to think of it

když si vzpomenu jak ...

catch it

chytit to

can it

přestaň s tím

botch it

zničit v:

boot it

jet rychle autem

blow it

zkazit něco

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

a tough call

těžké rozhodnutí n:

a tough act to follow

těžko napodobitelný výkon

a rough time of it

stresující období

a hell of a time

nádherný čas

a dickens of a time

obtížný úkol

What time is it?

Kolik je hodin?

It's worth it.

Stojí to za to. [fráz.]

IT

information technology [it.] [zkr.]

I like it

líbí se mi to

ETC =Estimated Time of Completion

předpokládaný čas dokončení n:

ETA = Estimated Time of Arrival

předpokládaný čas příjezdu n:

As it happened

Co se nestalo [id.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena