Online slovník a překladač

Výsledek překladu a tower of strength

Počet nalezených překladů: >100 (0.00291 s)

a tower of strength

přítel do deště

of

vyjádření druhého pádu
na n:
z
ze
od n:

sort of

více méně
trochu
jaksi
tak nějak

out of

ze conj:
mimo adv:
vedoucí z
z conj:

ivory-tower

idealistický adj:
abstraktní adj:
snový adj:
nerealistický adj:

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

dispose of

vyřídit v:
zbavit se
naložit s

come of

dopadnout
konat
upadnout

water tower

vodárna n:
vodojem n:

tower

tyčit se
věž

strength

síla, moc [eko.]
síla

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vašeho
vaší

of such

takových
takové adj:

control tower

řídicí letištní věž
kontrolní věž

because of

vzhledem k
následkem

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

tower crane

věžový jeřáb

tower block

panelový dům

somebody of

kohosi

some of

několik

small tower

věžička

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

rail-mounted tower crain

věžový jeřáb na kolejovém podvozku [stav.]

pursuit of

sledování v:

prefabricated tower block

panelák n:

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of shares

akciový adj:

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

observation tower

pozorovací věž n:

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

magnetic field strength

síla magnetického pole [fráz.]

little tower

věžička

leaning tower

šikmá věž

ivory tower

slonovinová věž n:

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

diminutive of

dívenka

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena