Online slovník a překladač

Výsledek překladu a wake-up call

Počet nalezených překladů: >100 (0.00287 s)

a wake-up call

varování n:

call

volání
volat v:
upomínka n:
svolat v:
telefonický hovor n:
povolat v:
nazývat v:
nazvat v:
přivolat v:
navštívit v:
žádat v:
rozhodnutí n:
návštěva n:
vyzvat v:
vyhlásit v:
výzva n:
hovor
zvolat v:
jmenovat v:
vyvolávat v:
telefonovat v:
zavolat v:
zavolání n:
pojmenovat v:
předvolat v:

call up

předvolat
zatelefonovat v:
vyvolat představu
telefonovat [amer.]
povolat do zbraně
povolávací rozkaz
zavolat
přivolávat
přivolat
výzva n:

wake

wake/woke/woken v: [neprav.]
probudit v:
budit v:
bdít v:
bdění n:
úplav n:[let.]
vzbudit v:

roll call

prezence
nástup n:
čtení prezentace
jmenovitá kontrola n:
zjišťování přítomných
zjišťování prezence

wake up

probouzet se v:
probudit se v:
budit se v:
budit v:
vzbudit se v:

call out

vyzvat v:
vyvolat
vyvolávat
zvolat

call on

stavit se v:
nazývat
vyzvat v:

call for

vyžadovat v:
požadovat v:
volat o

a close call

unik o vlas v: [slang.]
těsný míček n: [slang.] [sport.]
dostat se z něčeho jen tak tak v: [slang.]

on call

bez výpovědi
okamžitě

call-up

povolávací rozkaz
výzva n:

call in

stáhnout z oběhu
zajít

at call

bez výpovědi
okamžitě

wake-up signal

budící signál n:

wake-up call

probouzecí telefonát n:

wake-robin

rostlina: árón plamatý (Arum maculatum) n: [bot.]

roll-call

čtení prezentace

give a call

zavolat

drop-call

prozvonit v:

cold call

návštěva bez ohlášení n:

close call

uniknutí o vlas

call-in

volná tribuna [amer.]

call-girl

prostitutka

call-boy

prostitut n:

call-box

telefonní budka

call-back

stažení z trhu

call tabs

zkasírovat návštěvníky baru

call sign

volací znak n: [voj.]

call option

opční obchod

call office

telefonní stanice

call off

odvolat

call money

hotové peníze

call letter

volací znak

call girl

slečna na telefonu [tech.]

call down

vynadat někomu [amer.]

call back

odvolat v:

call attention

upozornit v:

a tough call

těžké rozhodnutí n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena