Online slovník a překladač

Výsledek překladu a whale of a game

Počet nalezených překladů: >100 (0.00292 s)

a whale of a game

napínavá hra n:

game

hříčka n:
chromý adj:
zápas n:
utkání n:
partie n:
zvěř n:
hra n:

of

vyjádření druhého pádu
z
ze
na n:
od n:

sort of

tak nějak
více méně
jaksi
trochu

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:
ze conj:

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

because of

kvůli (dat)
následkem
vzhledem k

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

lots of

hodně,spousta
hodně

lose game

prohrát
prohrávat

kind of

druh n:
trochu

hear of

doslechnout se o
slyšet o

game for

pohotový
hotový

come of

dopadnout
upadnout

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

zero-sum game

hra s nulovým součtem [eko.]

white whale

bílá velryba n: [zool.]

whale

velryba n:

war game

válečná hra

waiting game

vyčkávací hra n:

video game

videohra n:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

sperm whale

vorvaň n: [zoo.]

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pygmy sperm whale

kogie tuponosá n: [zoo.]

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of others

ostatních

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

killer whale

kosatka n:

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

hockey game

zápas hokeje n:

game population

stav zvěře

game over

konec hry

full of

plno

fair game

snadná kořist

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

board game

desková hra

blue whale

plejtvák obrovský

big game

důležitý zápas

become of

co pak stalo s ...?

ball game

míčová hra

aware of

vědom si

avail of

využívat

at the top of her game

hrající v životní formě

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of the game

dokončit práci

a game one

nekompromisní hráč

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena