Online slovník a překladač

Výsledek překladu a window of opportunity

Počet nalezených překladů: >100 (0.00291 s)

a window of opportunity

příležitost n:

of

z
vyjádření druhého pádu
na n:
ze
od n:

window

okenní
okénko n:
okno n:
výklad n:

window-shop

prohlížet si výlohy v:
dívat se do výkladních skříní v:
prohlížet si výklady v:

unheart-of

neslýchaný adj:
neznámý adj:
bezpříkladný adj:

think of

pomyslet na (acc)
pomyslit si
pomyslet si

of course

pochopitelně
ovšem
samozřejmě

come of

dopadnout
konat
upadnout

window-dress

přikrášlit v:
dělat reklamu v:

unthought-of

netušený adj:
nevzpomenutý adj:

show window

výloha n:
výklad

sash window

posouvací okno
vysouvací okno

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

opportunity

příležitost n:
možnost n:

of my

mojí
mého

lots of

hodně
hodně,spousta

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

a golden opportunity

dobrá investice
dobrá šance

window-pane

okenní tabule

window-frame

okenní rám

window sill

okenní parapet n:

window shutter

okenice n:

window dresser

aranžér výkladních skříní n:

window display

výloha n:

window casing

okenní rám n:

window box

truhlík n:

warn of

varovat před v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

unheard-of

neznámý adj:

undreamed-of

netušený adj:

tired of

unavený adj:

talk of

hovořit o

storm window

dvojité okno

small window

okénko

shop window

výloha

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

picture window

pevné okno

peep window

kontrolní okénko

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

little window

okýnko

kind of

druh n:

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

dispose of

naložit s

courtesy of

... jsou od

costs, opportunity.

náklady příležitostí [eko.]

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

bay window

arkýřové okno

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

X Window system

okenní systém X n: [it.] 6 6

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena