Online slovník a překladač

Výsledek překladu a wolf in sheep's clothing

Počet nalezených překladů: >100 (0.00197 s)

a wolf in sheep's clothing

nevinně vypadající nepřítel

wolf

donchuán n:
svůdník n:
vlčí
sežrat v:
hltat v:
hltat jako vlk v:
sukničkář
vlk n:
kruťas n:
děvkař

clothing

oděv
odívání
oděvy
šaty
šatstvo
oblečení
oděvní

sail in

skočit, vložit se (do řeči) [fráz.] [hovor.]
vtrhnout do místnosti [fráz.] [hovor.]
připlout, vplout (někam, do přístavu) [fráz.]
pustit se s chutí (např. do práce) - hovorově [fráz.]

in brief

stručné adj:
ve stručnosti
stručně
krátce

in

uvnitř
v (loc)
ve (loc)
dovnitř n:

fit in

zapadnout v:
nacpat v:
namáčknout v:
zapadat v:

push in

vstrčit v:
vnucovat v:
vsunout v:

pop in

přijít náhle do
vklouznout do
stavit se v:

in a flash

v cuku letu
bleskurychle
bleskově

sheep

ovce n:
ovečka n:

settle in

zařizovat se
zařídit se

send in

vyslat v:
zaslat v:

plug in

zasunout v:
zastrčit v:

in addition

navíc
dodatečně

in a trice

na jeden zátah [fráze]
okamžitě [fráze]

in a stew

v rozpacích
v bryndě

in a nutshell

ve zkratce
v kostce [fráz.]

in a jiffy

za okamžik
za moment

fill in

vyplnit v:
vyplňovat v:

wolf whistle

obdivné zahvízdnutí n:

wolf down

zhltnout v:

soft sheep´s milk cheese

brynza

sheep-dip

koupel pro ovce

sheep wool

ovčí vlna

sheep dog

ovčácký pes n:

sheep buttons

bobky

set in

nastat v:

screw in

zašroubovat

rush in

jít do toho v:

run-in

hádka n:

put in

vložený

punch in

vrazit v:

pull-in

odpočívadlo n:

pull in

vtáhnout v:

plunge in

vnořit v:

plug-in

zásuvný modul n: [it.]

phone-in

pořad s telefonickou účastí diváků n:

in color

barevně

in bulk

volně sypaný

in between

mezi prep:

in advance

předem

in action

v akci

in absentia

v nepřítomnosti

in a word

slovem

in a way

způsobem

in Britain

Britanie

hard sheep´s milk cheese

oštěpek

get in

nastoupit [id.]

frame in

zarámovat v:

founded in

založený v

fly in

přiletět v:

fence in

ohradit v:

feed-in

výkupní

black sheep

černá ovce n: [hovor.]

Punch in

registrování příchodu

C-in-C

vrchní velitel [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena