Online slovník a překladač

Výsledek překladu a word to the wise is sufficient

Počet nalezených překladů: >100 (0.00324 s)

a word to the wise is sufficient

porozumění klíčovému slovu

sufficient

přiměřený adj:
dostatečný důkaz [eko.]
dostatečný adj: [mat.]
vhodný
dostačující adj:
postačující adj:

word-picture

barvité líčení n:
květnatý popis n:

word for word

doslovně adv:
doslova n:

wise

moudrý adj:
rozumný adj:

to the bitter end

až do horké porážky
až do horkého konce

to clear the payment

zúčtovat platbu
provést

that is to say

to je co říct
totiž

road to hell is paved with good intentions

plno řečí, ale skutek utekl [idiom.]
cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly [idiom.]

household word

okřídlené slovo
běžné označení n:

beauty is in the eye of the beholder

krása je v oku pozorovatele
každému se líbí něco jiného

x to the nth

x na n-tou [mat.] 6 6

worldly-wise

světaznalý adj:

word-perfect

do posledního detailu adv:

word-painter

spisovatel píšící květnatým jazykem n:

word-for-word

doslovný adj:

word-division

dělení slov n:

word-blindness

dyslexie n:

word-blind

dyslektický adj:

word stress

slovní přízvuk n:

word processing

zpracování textu n: [it.]

word problem

slovní úloha n: [mat.]

word order

slovosled n:

word division

dělení slov n:

word class

slovní druh n:

word blindness

dyslexie n:

word

slovo n: [it.]

wise woman

věštkyně n:

wise saw

přísloví n:

wise man

mudrc n:

wise guy

chytrák n:

wide of the mark (to be)

nezakládat se na pravdě

what is that to you?

co je vám do toho? [kniž.]

variety is the spice of life

různorodost je kořením života (změna je život) [fráz.]

up to the present day

dodnes

to the value of

hodnotě

to the right

doprava

to the left

doleva

to the extent that

do té míry, že

to the extent of

v rozsahu (něčeho)

to the detriment of st

na úkor čeho

to the contrary

opačně

to the back

dozadu

to feel under the weather

cítit se pod psa [fráz.]

to be a pain in the neck

být (příjemný) jako kudla v zádech [fráz.] [hovor.]

sufficient evidence

postačující důkaz [eko.]

sufficient condition

podmínka postačující n:

st./sb. that is to be

budoucí

shit is going to hit the fan

bude to velký průšvih [fráz.]

send word

vzkázat v:

self-sufficient

soběstačný adj:

say the word

řekni to slovo

rise to the occasion

osvědčit se v:

put to the test

podrobit zkoušce v:

nonce word

slovo u příležitosti

no word

ani hláska [id.]

nip off to the loo

odskočit si

lead a woman to the altar

vést nevěstu k oltáři [fráz.][zast.]

in a word

slovem

grow wise

zmoudřet v:

go to the dogs

špatně skončit

get wise

zmoudřet v:

get to the point

jít k věci

dim word

slovíčko

cut to the chase

dostaň se k jádru věci

cross over to the other side

zemřít

come to the point

dostat se k věci

come to the fore

zviditelnit se

close to the vest

skrytý adj:

bring to the attention (of)

představit

belly up to the bar

sedět blízko u baru

back to the grind

návrat do práce

back to the drawing board

začít znovu od nuly

away to the races

bez problémů

armed to the teeth

ozbrojen po zuby

any word

jakákoli odpověď

all the way to Egery and back

cesta oklikou

admit to the bar

přijmout mezi obhájce

add fuel to the flames

přilévat oleje do ohně, přiživovat spor [fráz.]

add fuel to the fire

přilévat benzín do ohně [fráz.]

accede to the throne

nastoupit na trůn v:

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

National Parks and Access to the Countryside Act

National Parks and Access to the Countryside Act [eko.]

Global 2000 Report to the President

Global 2000 Report to the President [eko.]

Convention to Protect the Ozon Layer

Convention to Protect the Ozon Layer [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena