Online slovník a překladač

Výsledek překladu abatement of a nuisance

Počet nalezených překladů: >100 (0.003 s)

abatement of a nuisance

potírání zlořádů v:

abatement

zmenšení n:
zmírnění
zastavení v: [prav.]
úleva n:
srážka n:
snížení
sleva n: [fin.]
rabat n:
potírání v:
zrušení v: [prav.]
odečet
snížení, zmírnění [eko.]

of

ze
na n:
vyjádření druhého pádu
od n:
z

sort of

tak nějak
trochu
jaksi
více méně

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:
ze conj:

of course

samozřejmě
pochopitelně
ovšem

nuisance

nepřístojnost n:
obtíž n:
nepříjemnost n:

come of

dopadnout
konat
upadnout

because of

následkem
kvůli (dat)
vzhledem k

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

dispose of

vyřídit v:
zbavit se

diminutive of

dívka
dívenka

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

tax abatement

snížení daně [eko.]

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of my

mého

of meaning

významu

of honour

čestný

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

lots of

hodně,spousta

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

costs, abatement

náklady, snižování [eko.]

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

be a nuisance

překážet

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena