Online slovník a překladač

Výsledek překladu ability to

Počet nalezených překladů: >100 (0.00245 s)

ability to

schopen (něčeho) n:

ability to pay

platební schopnost n:
solventnost n:

ability to search host

schopnost vyhledat hostitele [eko.]

ability to damage plant

schopnost poškodit rostlinu [eko.]

ability

zdatnost n:
důvtip
zručnost
způsobilost
vlohy n:
schopnost n:
dovednost n:

to

ke (dat)
k (dat)
aby
do
ku (dat)

come to

přijít k rozumu
začínat v:
docházet
dojet
dojít
dojíždět

due to

zásluhou
kvůli něčemu
způsobený adj:
v důsledku

take to

oblíbit si
navyknout si
přilnout k

next to

vedle
blízko prep:
při

drink to

připije
připil
připít

to take measures to do st

podniknout kroky k čemu
přijmout opatření

to a fault

až příliš
příliš

talking-to

vyhubování n:
domluva n:

talking to

vyhubování n:
domluva n:

subscribe to

předplatit si
odbírat v:

prior to

dříve než
před

listen to

poslouchat
poslechnout

have to

musit
muset

had to

musel
musil

go to

odebrat se
navštívit v:

deliver to

doručit v:
doručovat v:

consent to

souhlas s
přisvědčit v:

compared to

v porovnání s
oproti

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

to edge

jít na okraji v:

to deposit

uložení [eko.]

to date

dosud adv:

to boot

k dobru

to blame

obviňovat v:

to be subject to st

podléhat čemu

to all

všem

to a friend

příteli

thanks to

díky (dat)

tend to

směřovat k v:

tailor to

uzpůsobit v: [frsl.]

succumb to

propadat

stick to

trvat na

spring to

přiskočit v:

resort to

uchýlit se k

pretend (to)

domáhat se (něčeho) v: [zast.]

pray to

modlit se k v:

plaster to

přilepit k něčemu v:

pertain to

týkat se koho v:

owing to

vzhledem k conj:

ought to

měl by

military ability

brannost n:

magical ability

magická schopnost n: [fráz.]

look to

očekávat od

lean-to

přístřešek n:

keyed to

odkazující na

has to

musí

drive to

dohnat v:

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

conve to

dopravovat v:

connect to

napojit v:

conform to

podřídit v:

confine to

omezit se na v:

compare to

přirovnat k v:

administrative ability

organizační schopnost

I have to

musím

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena