Online slovník a překladač

Výsledek překladu ability to pay

Počet nalezených překladů: >100 (0.00214 s)

ability to pay

platební schopnost n:
solventnost n:

pay

doplatit v:
zaplatit v:
výplatní adj:
platit v:
plat n:
výplata n:
pay/paid/paid v: [neprav.]

ability

důvtip
schopnost n:
vlohy n:
způsobilost
zručnost
zdatnost n:
dovednost n:

to

ke (dat)

ku (dat)
aby
do
k (dat)

pay back

splatit v:
odplata
oplatit v:
vrátit peníze v:

pay packet

výplatní sáček
výplatní šek
výplata

pay out

proplatit v:
vyplatit v:
vyplácet v:

pay off

doplatit v:
splatit v:
vyplatit v:

pay cash

v hotovosti v:
platit hotově v:
platit v hotovosti v:

due to

zásluhou
v důsledku
kvůli

to take measures to do st

podniknout kroky k čemu
přijmout opatření

take-home pay

čistý plat
čistá mzda n:

stick to

přisát se
trvat na

severance pay

odchodné
odstupné [eko.]

pay-off

výtěžek n:
výnos n:

pay up

splatit v:
doplatek

pay tribute

vzdávat hold v:
vzdát hold v:

pay phone

veřejný telefon
telefonní budka

pay down

složit peníze hotově v:
platit hotově v:

pay attention to

na (acc)
dbát (gen)

fail to

ne- v:
nedokázat v:

consent to

přisvědčit v:
souhlas s

to pay off a debt

splatit dluh

to pay back

splatit

to pay

platit [eko.]

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

to be subject to st

podléhat čemu

strike pay

podpora stávkujícím

spring to

přiskočit v:

speak to

oslovovat

sick pay

nemocenská dávka n:

rob Peter to pay Paul

vytloukat klín klínem [idiom.]

retiring pay

penze

pay-roll

výplatní listina n:

pay-TV

placená televize n:

pay television

placená televize

pay interest

vynášet úrok v:

pay gap

platební mezera (zpoždění) [fin.]

pay for

pykat za v:

pay by cheque

platit šekem v:

pay attention

dávejte pozor

pay a visit

navštívit v:

pay a compliment

složit poklonu

military ability

brannost n:

magical ability

magická schopnost n: [fráz.]

extend to

sahat k

explain to

vysvětlit

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

down pay

záloha na mzdu n:

conve to

dopravovat v:

base pay

základní mzda n:

administrative ability

organizační schopnost

able to pay

solventní

ability to search host

schopnost vyhledat hostitele [eko.]

ability to damage plant

schopnost poškodit rostlinu [eko.]

ability to

schopen (něčeho) n:

Willingness To Pay, WTP

ochota platit [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena